Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kimya Laboratuvarları

Mühendislik Lisans Programları

Kimya Laboratuvarları

Resimleri büyültmek için üzerine tıklayın.

METU NCC Chemical engineering - ODTÜ KKK Kimya Mühendisliği METU NCC Chemical engineering - ODTÜ KKK Kimya Mühendisliği METU NCC Chemical engineering - ODTÜ KKK Kimya MühendisliğiMETU NCC Chemical engineering - ODTÜ KKK Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği programı kimya dalında sağlam bir altyapı edinilmesini gerektirir. Bu nedenle  kimya mühendisliği programı öğrencileri, birinci sınıf genel kimya derslerine ek olarak, öğrenimlerinin 3., 4., ve 5. dönemlerinde çeşitli özel kimya dersleri alırlar. Bu dersler laboratuvar çalışmalarını da içerir. Bu sayede öğrenciler, Analitik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya derslerinde pratik beceriler geliştirirler. Kimya dersleri Kimya Gurubu öğretim üyelerince verilmekte ve laboratuvarlar da yine Kimya Gurubu öğretim üyelerince yönetilmektedir. Kimya Laboratuvarları lisans düzeyindeki dersler için gerekli olan standart altyapı ve ekipmanlara ve FT-IR, UV-Spektrofotometre, Refraktometre ve Gaz Kromotografi, cihazlarına sahiptir.

DİZAYN & SİMULASYON LABORATuarı
Lisanslı mesleki yazılımlar

Üniversitemizin diğer lisanslı yazılımlarına aşağıdaki sayfadan erişilebilir:
https://yazilim.cc.metu.edu.tr/liste.php

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATuarı
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I:
Kimya mühendisliği laboratuvarları öğrencilerin temel ve kompleks sistemleri anlamaları ve işletebilmeleri ile ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik  pilot ölçekli hem geleneksel hem de yeni işlem ve proses ekipmanlarını barındırmaktadır. Bu laboratuvarlar Kimya Mühendisliği Program öğretim üyelerince öğretilmekte ve yönetilmektedir.
Öğrenciler bu ekipmanlarla eğitimlerini Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ve II derslerinde görürler (CHME 302 & 401). Kimya Mühendisliği I Laboratuvarında yapılan deneyler şunlardır:


Akış Ölçümleri


Boru ve Dirseklerdeki Sürtünme Kayıpları

Santrifüj Pompa


Lineer ve Aksiyal Kondüksüyon


Doğal ve Zorlamalı Konveksiyon


Radyasyon Kanunları


Bombalı Kalorimetre

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II:
Yedinci dönemde öğrenciler Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II dersini ( CHME 401) alırlar. Bu laboratuvarda öğrenciler şu deneyleri  yaparlar:


Bilgisayar Kontrollü Eşanjör Servis Ünitesi


Kimyasal Reaktör Aparatı


Soğutma Kulesi Aparatı


Sürekli Damıtma Birimi


Absorpsiyon Ünitesi


Sürekli Sıvı-Sıvı Özütleme Birimi


Sıcaklık Denetim Düzenekleri


Seviye Denetim Düzenekleri


Tepsili Kurutucu