Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini Eylül 2009 tarihinde kabul etmiştir. Önceden de belirtildiği gibi program farklı disiplinlerden ve deneyimlerden gelen ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır. SBUİ Yüksek Lisans Programı öğrencilere araştırma içerikli çalışmalarında özenli bir yol izlemelerini ve iş hayatına atılmış bireylerin analitik ve araştırmacı düşünme becerisilerini keskinleştirmeyi amaçlamaktadır. Programımızda bugüne kadar ders vermiş öğretim üyeleri, verdikleri derslerin kapsamı, kalitesi ve tez danışmanlıkları göze alındığında, bu amaçların izlenmesine delil teşkil ederler. Yüksek Lisans Programımızda bugüne kadar ders vermiş öğretim üyelerimizin isimler şöyledir:

Dr. Ömür BİRLER  (of METU Ankara)

Dr. Rebecca BRYANT    (now of the London School of Economics)

Dr. Leonard HAMMER   

Assoc. Prof. Dr. HAYRİYE KAHVECİ ÖZGÜR

Dr. Şebnem OĞUZ     

Assoc. Prof. Dr. YONCA ÖZDEMİR

Dr. Cenk SARACOĞLU

Asst. Prof. Dr. HANDE SÖZER

Dr. Burak ULMAN            (of Yıldız Technical University, Istanbul)

Instr. Dr. NIGEL MARK GREAVES

 
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Siyaset Bilimi ve  Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı'nda Yüksek Lisans Tezi anahtar niteliktedir. Disiplinlerarası çalışmaları ve eleştirel araştırmaları teşvik etmek amacımıza uygun olarak öğrencilerimizin geniş bir yelpazede tez konuları ile ilgilendikleri görülebilinir. Bölümümüzde geçmişte çalışılmış ve halen çalışılmakta olunan tez konuları aşağıdaki şekildedir:

 • Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Entellektüel Hegemonyası: Gramsci'ci bir Yaklaşım
 • Devletin Ataerkilliği ve Mülksüzleşmenin Birikimi: Kuzey Kıbrıs'in Başkentinde Seks İşçiliği ve Üreme
 • Kuzey Kıbrıs'ta Korumanin bir Değerlendirmesi:  Biyoçeşitlilik, Natura 2000 Projesi ve KKTC Hükümeti
 • Yönetimselliklerin ve Türkiye'deki E-medya ve Sosyal Ağlara Etkilerinin İncelenmesi
 • Kıbrıslı Türklerin Türkiye'li Göçmen İmajı ve Gündelik Hayatta Dışlanma
 • Dünya Ticaret Örgütü TRIPS Anlaşması'nın Doğası ve Etkilerinin İncelenmesi: İktidarin Foucault'cu bir Eleştirisi
 • Petrol Zenginliği ve İç Savaş İlişkisi: Libya'nın İç Savaşı ve Dış Aktörlerin Rolü
 • 1992-2012 Dönemi Sosyo-ekonomik Değişimlerin Işığında Brezilya'daki Ekonomik Büyüme ve Eşitsizlik İlişkisi
 • Putin ve virtu:  21. Yüzyıl Siyasetinde Machiavelli'yi Tarihselleştirmek
 • Uluslararsı Finansal Tröstlerin Küresel Ekonomi ve Siyasete Etkisinin Marksist bir Eleştirisi
 • Petrol Ambargosu ve Petrol Rantiyes: İran
 • Adalet Üçgenini İncelemek: Kurban, Suçlu ve Devlet'in Fenomenolojik bir Analizi


YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE DİĞER ARAŞTIRMALAR

Kendi tezleri ile ilgili araştırma yapmanın yanı sıra bazı Yüksek Lisans Öğrencileri Öğretim Üyelerinin araştırma projelerinde asistanlık yaparlar. Araştırma asistanlığı özel ve geçici olarak (ad hoc) kurulmuş bir pozisyondur Bu pozisyon öğrencinin yüksek lisans programına kayıtlı olması ve öğretim üyeleri için yarı-zamanlı ya da önceden belirlenmiş bir sure için asistanlık gerektiği durumlarda açılır. Bu nedenle, söz konusu araştırma asistanlığı poziyonlarının açılması mevcut öğretim üyelerinin araştırma ajandalarına ve araştırma fonlarının durumuna bağlıdır.  Aşağıdaki listede bazı SBUİ yüksek lisans öğrencilerinin bugüne dek asistanlık yaptıkları projeleri bulabilirsiniz:

 • AKDENİZ ARAŞTIRMALARI GRUBU:

Bilgi toplama, internet sitesi  ve arşiv asistanı

 • Atıkların ekonomi politiğinin belediye ve hane düzeyinde haritalandırılması:

Bilgi toplama, internet sitesi , arşiv ve anket asistanı

 • Kuzey Kıbrıs'ta Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Araştırması

Anket asistanı