Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Niçin ODTÜ-Kıbrıs’ta İktisat?

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Niçin ODTÜ-Kıbrıs’ta İktisat?
 • Araştırma ve öğretim etkinliklerine 2004-2005 akademik yılında başlayan ODTÜ-Kıbrıs İktisat Programı, ilk mezunlarını 2008’de vermiştir.

 • Geleceğin yetkin ve saygın iktisatçıları olarak gördüğümüz öğrencilerimizi, ODTÜ’nün kurumsallaşmış öğretim sistemine ve yüksek nitelikli araştırma geleneğine bağlı kalarak, uluslararası standartlardan ödün vermeden ve bilimsel yenilikleri dikkatle izleyip uygulayarak yetiştiriyoruz.

 • Dünyanın önde gelen üniversitelerindeki çağdaş iktisat müfredatını, ODTÜ Ankara Kampüsü İktisat Bölümünün köklü akademik geleneğiyle harmanlıyoruz. Mezunlarımızın gerek kabul edildikleri lisansüstü programlarda, gerekse girdikleri iş sınavlarında ve mülakatlarında başarılı olmalarını sağlayan, kapsam ve derinlik yönünden iddialı bir öğretim programı uyguluyoruz.

 • Matematiksel modellere ve istatistiksel yöntemlere dayanan teorik ve uygulamalı iktisat bilgilerini ve becerilerini yoğun bir içerikle ve en etkin biçimde öğrencilerimize aktarmayı amaçlıyoruz. İktisat eğitimindeki bu teknik gücümüzü ve üstünlüğümüzü, iktisattaki tarihsel ve kurumsal yaklaşımları da çoğulcu ve işlevsel bir çerçevede öğreterek destekliyor ve zenginleştiriyoruz.

 • Öğrencilerimiz hem “iktisat okuryazarlığı” açısından gerekli tüm bilgi ve becerileri edinerek, hem de iş yaşamlarında karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelme alışkanlığı kazanarak mezun olurlar. Mezunlarımız, çok iyi derecede İngilizce bilirler. Mezunlarımızın teorik, uygulamalı ve tarihsel iktisat bilgileri lisans eğitimi ölçeğinde en üst düzeydedir. 

 • Öğrencilerimiz “İktisatçı” unvanı almaya hak kazanarak mezun olurlar. Mezunlarımız, iş arama ve bulma süreçlerinde “ODTÜ’lü İktisatçı” olmanın tüm avantajlarına sahiptir. Mezunlarımıza çok çeşitli ve yüksek nitelikli iş olanakları sunan diplomaları ODTÜ’nün güvencesi altında verilmektedir. Diplomalar, ODTÜ Rektörü’nün imzası ile onaylanmakta ve “Türkiye Cumhuriyeti ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu” başlığını taşımaktadır.

 • ODTÜ güvencesi altındaki diplomalarının getirdiği avantajlarından yararlanan İktisat Programı mezunlarımız Türkiye’de, KKTC’de ve diğer ülkelerde, mezuniyetlerinden önce veya çok kısa bir süre sonra, seçkin özel sektör şirketlerinde, bankalarda, finansal kuruluşlarda ve kamu kurumlarında iş bulmakta ve önde gelen üniversitelerden yüksek lisans ve doktora eğitimi için kabul almaktadırlar.

 • İktisat Programında öğretim ve araştırma etkinlikleri, altı tam zamanlı öğretim üyesinin yanı sıra, her dönem düzenli olarak ODTÜ Ankara kampüsünden gelen öğretim üyelerince sürdürülmektedir.

 • Dünyanın önde gelen üniversitelerinden doktora derecesi almış bulunan öğretim üyelerimizin tüm atama ve yükseltme işlemleri ODTÜ’nün çıtayı en yüksekte tutan akademik ölçütlerine göre yapılmaktadır. ODTÜ-Kıbrıs İktisat Programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, iktisat bilimini uluslararası akademik deneyime ve nitelikli araştırma birikimine sahip bir akademik kadrodan öğrenirler.  

 • ODTÜ Ankara Kampüsü İktisat Bölümü’nde izlenen müfredatın çok benzerini uygulayan Programımızın temel avantajı, sınıflarımızdaki öğrenci sayılarının ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranımızın Ankara’ya göre çok daha düşük olmasıdır. Böylece, öğrencilerimizle gerek akademik, gerekse sosyal açıdan daha yakından ilgilenme imkânı buluyoruz. 

 • ODTÜ-Kıbrıs İktisat Programı öğretim üyelerinin başat amaçları şunlardır:


- Uluslararası standartlarda araştırmalar yaparak ekonominin işleyişine, ekonomi politikalarına ve sosyoekonomik gelişmeye ilişkin teorik, uygulamalı ve tarihsel bilgiler üretmek,

- Araştırmalarını yüksek nitelikli akademik yayınlara dönüştürerek iktisat literatürünün ve sosyal bilimlerin gelişimine uluslararası düzeyde katkıda bulunmak,

- Akademik bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktararak; iktisadın tüm alanlarına hâkim, sosyal- bilimsel düşünce sistemini özümsemiş, iş yaşamında gerekli olacak teknik ve analitik becerileri edinmiş, karmaşık iktisadi ve idari sorunlara teorik ve pratik çözümler üretebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkin ve saygın ODTÜ’lü İktisatçılar yetiştirmek.

Mezunlarımız ODTÜ KKK'da iktisat eğitimi almanın avantajlarını anlatıyor:

Bilge Keleş, 2009 mezunumuz:

 

Fatih Öztürk, 2010 mezunumuz:

 

Elif Gürtekin, 2009 mezunumuz:

 

Ceyda Çetinkaya, 2009 mezunumuz:

 

Deniz Plevneli, 2010 mezunumuz:

 

ODTÜ Kıbrıs'ta İktisat :

Öğretim üyelerimiz ODTÜ KKK'da iktisat eğitimi almanın avantajlarını anlatıyor: