Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Öğrencileri Hangi Alanlarda Gelişir?

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Öğrencileri Hangi Alanlarda Gelişir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri siyasal ve toplumsal meselelere yönelik farklı yaklaşımları ve çeşitli kuramsal ve analitik gelenekleri bir araya getirmeye önem veren ve bu meselelerin dünyanın farklı ülkelerinde ve bölgelerinde yaşanma şekillerini inceleyen bir öğrenim sürecinden geçer. Bu nedenle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları çoğulcu, düşünsel ve kültürel farklılığa ve çeşitliğe değer veren bir bakış açısı edinirler.  

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrenimi bağımsız, meraklı ve araştırmacı bireyler olarak gördüğümüz öğrencilerinin yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak güncel ve tarihsel gelişmelere ilişkin olarak özgün değerlendirmeler yapabilme becerisini geliştirir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları aldıkları formasyonla dünyadaki gelişmeleri, bunlara ilişkin akademik ve akademik olmayan yaklaşımları sorgularlar ve kavramsal, teorik ve deneye dayalı bilgileri eleştirel bir süzgeçten geçirerek değerlendirirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri geçmişteki ve güncel siyasal ve toplumsal gelişmeleri anlamak ve doğru değerlendirebilmek için araştırma-temelli bir öğrenme sürecinden geçerler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans öğrenimi ele alınan herhangi bir konuda anlamlı ve gerekli soruları sorabilmeyi, bu sorulara cevap verebilmek için ilgili, doğru ve güvenilir kaynaklara erişimi, benzeri nitelikteki sorulara daha önceden verilmiş cevapları anlama ve değerlendirme becerisini edinmeyi öğretir. Günümüzde bu beceri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunlarının birbirinden çok farklı sektörlerde ve çeşitli iş alanlarında analist olarak çalışabilme imkânını beraberinde getirir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrenimi mezunlarının siyasi meseleler ve sorunlara uygun metotlarla ve bakış açıları ile yaklaşmalarını sağlamak için derinlemesine bilgiye dayalı akıl yürütme, yoğun bir araştırma, tartışma ve yazma yolu ile kendini ve fikirlerini oluşturabilme ve ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesine önem verir. Bu nedenle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında öğrenciler sadece ders dinlemezler, tartışmalara katılırlar, dönem süresince araştırma yapar ve sonuçlarını yazılı ödevler ya da sözlü sunumlar sunum yolu ile aktarırlar. Böylelikle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları günümüzde hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş alanlarında önemli görülen fikirlerini açık, rahat ve doğru bir şekilde ifade edebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerileri ile donanırlar. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrenimi sonucu mezunlar çeşitli araştırma metodoloji ve metotları hakkında geniş kapsamlı bilgi ve beceri edinirler. Örneğin öğrenciler nicel araştırma stratejileri kapsamında anket, kamuoyu araştırması, istatistiksel analiz gibi araştırma metotları ile nitel araştırma stratejileri kapsamında metin analizi, söylem analizi, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakat, odak grup görüşmesi gibi metotları değerlendirmeyi ve kullanmayı öğrenirler.