Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Nedir?

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, siyaset kuram ve pratiklerini inceleyen ve iktidar kavramına odaklanan akademik bir disiplindir. Bu disiplin, “Siyasal iktidar nedir, neye dayanır, kimin elindedir, nasıl kullanılır, nasıl meşrulaşır?” gibi sorulara cevap arar. Bu sorulara cevap aranırken farklı siyasal sistemlerde görülen siyasal karar alma ve uygulama süreçleri ve mekanizmaları, bu süreçlere etki eden fikir ve değerler, bu süreçlerde iktidarın dağılımı yapılanması, kurumsallaşması incelenir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi; “Geçmişte ve günümüzde siyasi iktidar dünya ölçeğinde nasıl dağılım gösterir, siyasal karar mekanizmalarının toplumlara etkisi nedir, çeşitli toplumlardaki siyasi süreçler, iktisadi ve sosyal süreçlerle nasıl ilişkilenir, karmaşıklaşır ve çeşitlenir?” gibi sorulara cevap aramamızı ve daha önceden verilmiş cevapları anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar.