Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Hakkında Bilgi

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Hakkında Bilgi

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı 2004-2005 akademik yılında öğretim etkinliklerine başlamış ve ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir.

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında öğrenim gören öğrencilerimiz ODTÜ Ankara’da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinin müfredatının, öğrencilerine iki alanda da yetkinlik kazandırmak adına, gözden geçirilmiş bir versiyonu ile öğrenim görürler.

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı, ODTÜ Ankara Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve ODTÜ Ankara Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kurumsal geleneğine bağlıdır. Ancak, programımızda öğrencilerimize uluslararası bilimsel gelişmeler doğrultusunda, hemSiyaset Bilimi hem de Uluslararası İlişkiler disiplinlerini dengeli bir şekilde bir araya getiren bir öğrenim imkânı sağlanır. Diğer bir deyişle öğrencilerimiz Siyaset Bilimi ya da Uluslararası İlişkiler disiplinlerinden birinde uzmanlaşmaz; her iki disiplinin temel derslerini alır. Örneğin, Siyaset Bilimi temel derslerinden Siyasal Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Yönetim, Çağdaş Siyaset Teorisi ve Uluslararası İlişkiler temel derslerinden Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası Örgütler gibi temel dersler programımızdaki zorunlu derslerdir.

Öğrencilerimiz ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programındaki eğitim ve öğrenimleri sırasında toplumsal ve toplumlar arası iktidar ilişkilerini anlamada diğer beşeri ve sosyal bilimler disiplinlerin anlayışlarından da faydalanan, bütüncül ve özgün bir bakış açısı geliştirebilmeleri bizler için esastır. Bu nedenle, öğrencilerimiz Sosyolojiye ve Siyaset Bilimine Giriş, İktisat, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Siyasal İktisat ve Siyaset Sosyolojisi gibi zorunlu dersler alırlar. 

Programınızda öğrencilerimiz Savaş ve Barış, Terörizm, Çatışma Çözümleri, Uluslararası Kalkınma, Milliyetçilik ve Milletler, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset gibi tematik olarak organize edilmiş disiplinler arası alanlardan dersler alarak kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca farklı temalara odaklanan Latin Amerika, Avrupa Birliği, Orta Asya, Akdeniz gibi bölgelere ya da Rusya, Kıbrıs, Türkiye gibi ülkelere odaklanan dersler alarak birbirlerinden farklı bölgelere ilişkin karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilirler.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim ve öğrenim doğrultusunda entelektüel becerileri ile derinlemesine bilgiyi birleştirebilen; herhangi bir alanda ilgili bilgi kaynağını güvenilir kaynaklardan alabilme becerisini geliştirmiş, araştırmacı, meraklı ve kendini geliştirmeyi ilke edinen bireylerdir. Öğrencilerimizin bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünce prensiplerine değer veren ve bunları uygulayan ve etrafındaki gelişmelere duyarlı ve bunları bilimsel ve akılcı prensiplere uygun olarak anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan bireyler olarak entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitim ve öğrenim sonrası akademik ve akademi dışındaki alanlarında kıymetli görülen araştırma yapabilme, sağlam bir akıl yürütme ve analiz edebilme; sistemli, eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısı getirebilme ve analitik bir şekilde sözlü ve yazılı bir biçimde kendini ifade edebilme gibi becerilerle donanır. Öğrencilerimiz eğitim hayatları sırasında sadece derslere ve seminerlere katılarak değil dersler kapsamında araştırma ödevleri yazarak ve sunumlar hazırlayarak kendilerini geliştirme imkânı bulurlar. Öğrencilerimizin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgi, araştırma ve kendi ifade edebilme becerilerini 4. sınıfta öğretim üyelerimizin desteği ile ancak bağımsız olarak yürüttükleri bitirme tezi ile gösterirler. 

ODTU Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış, aktif olarak akademik araştırmalarına devam eden ve farklı bölgelere odaklanmakta olan uluslararası nitelikte tam zamanlı akademisyenleri bünyesinde barındırır.   Programımızda 7 tam zamanlı 3 yarı zamanlı öğretim üyesi görevlidir.

Tam zamanlı öğretim üyelerimizin tamamı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye’nin uluslararası saygınlığa sahip üniversitelerinden yüksek lisans ve doktora derecelerini almışlar, araştırma programlarına katılmışlar ve ders vermişlerdir. Araştırma alanları itibariyle öğretim üyelerimiz Siyaset Bilimi, Siyaset Teorisi, Uluslararası İlişkiler, Siyasal İktisat, Sosyoloji gibi çeşitli Sosyal Bilimler alanlarında akademik geçmişi olan, araştırma bölgeleri itibariyle Latin Amerika’dan Akdeniz’e, Balkanlar’a, Orta Doğu’ya ve Orta Asya’ya kadar çeşitli bölgeler hakkında aktif araştırma faaliyetleri olan akademisyenlerdir.  Öğretim üyelerimizin atama ve yükselme işlemleri ODTÜ Ankara’nın eğitime ve araştırmada mükemmelliği hedefleyen akademik ölçütlerine göre yapılmaktadır.

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler programında sınıflarımızdaki öğrenci sayılarının ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranının düşük olması nedeni ile öğrenciler öğretim üyeleri ile bire bir iletişim kurabilme ve ders dışı zamanlarda da akademik destek alabilme şansına sahiptirler.

Programımızda çeşitli ülkelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin varlığı sınıflarımızda kültürel çeşitlilik ile ilgili değerlerin aktif bir şekilde yaşanmasını ve yaşatılmasını ve gerçek anlamıyla uluslararası nitelikte bir öğretim ve araştırma ortamının yaratılmasını sağlar.

Öğrencilerimiz “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı” unvanı almaya hak kazanarak mezun olurlar ve mezuniyetleri ile ODTÜ Rektörü’nün imzası ile onaylanmış “Türkiye Cumhuriyeti ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü” başlıklı diplomayı almaya hak kazanırlar.

Bölümün önemli işlevlerinden birisi de sosyal bilimlerde akademik yaşama yönelecek kişilere gerekli olan bilgi donanımını, becerileri ve araştırmacı bakış açısını kazandırmaktır. Dolayısıyla pek çok öğrencimiz yurtiçi ve yurtdışında seçkin üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul almış ve akademik kariyerlerine devam etmişlerdir.