Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Dersleri Hakkında Bilgi

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı Dersleri Hakkında Bilgi

ODTÜ Kıbrıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında;

  • Siyaset kuramı alanında siyasal davranışların, örgütlenmelerin, kurumların ve sistemlerin analiz edilmesinde gerekli kavramsal çerçeve, tartışmalar ve kuramlar incelenir.
  • Siyaset felsefesi kapsamında siyasal alana ilişkin ideal ve değerleri (örneğin haklar, sorumluluklar, özgürlük, eşitlik, adalet) tanımlamaya, daha önceden yapılan tartışmaları anlamaya ve bu tartışmaları günümüz çerçevesinde değerlendirmeye yönelik dersler verilir.  
  • Siyaset bilimi alanında siyasi karar alma mekanizmalarının ve siyasi davranışların bilimsel prensiplere ve uygulamaya dayalı veriye dayanarak incelenmesi söz konusudur.
  • Karşılaştırmalı siyaset alanında siyasal olayları, kurumları ve süreçleri daha iyi anlamak için farklı ülke ve bölgelerin siyasal sistemlerinin benzerlik ve farklılıkları incelenir. Örneğin Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı Yönetim gibi dersler bu kapsamda verilir.  Karşılaştırmalı Yönetim, dünyadaki değişik siyasal sistemleri ve bu sistemleri oluşturan kurumların, prosedürlerin, aktörlerin karar verme süreçlerine etkilerini inceler.
  • Siyasal iktisat alanında siyasal ve iktisadi meselelerin karşılıklı ve karmaşık ilişkileri, yerel, ulusal, uluslararası ve küresel ölçekte incelenir. 
  • Uluslararası ilişkiler alanında ülkeler arasındaki siyasi, iktisadi ve sosyal ilişkiler ve bu ilişkileri mümkün kılan ve geliştiren uluslararası sistemin temel varsayımları, kuralları, kurumları, isleyişi ve dinamikleri incelenir. Günümüzün önemli uluslararası olayları değişik perspektiflerden analiz edilir.