Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

OIM Yaz Okulu Lisans Duyuru

2021-2022 AKADEMİK YILI YAZ OKULUNA KATILACAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DUYURU

Önemli Tarihler

14 - 21 Temmuz 2022

Yaz Okulu katkı payı ödemeleri

19 - 21 Temmuz 2022

Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları

22 Temmuz 2022

Derslerin başlaması

25 Temmuz - 03 Ağustos 2022

Yaz Okulu katkı payı iade başvuruları

1 Eylül 2022

Yaz Okulu (lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin kesilmesi

3 Eylül - 5 Eylül 2022

Yaz Okulu sonu sınavları (2 Eylül saat 18:00 den itibaren)

 
 
Etkileşimli Ders Kayıtları
 • Yaz okulu kayıtları ve danışman onayları ODTÜ Ankara ve ODTÜ KKK dersleri için 19 Temmuz 2022 – 21 Temmuz 2022 tarihleri arasında etkileşimli ortamda yapılacaktır. Danışman onayları akademik danışmanlar tarafından uzaktan verileceği için danışman onayı için öğrencilerin Kampus' ta bulunmaları gerekmemektedir.
 • Kayıt programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 13.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 17.00’de kapatılır.
 • Danışman onay programı etkileşimli kayıtların ilk günü Saat 14.00’da açılır, kayıtların son günü Saat 23.59’da kapatılır. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilir.
 • 2021 - 2022 Akademik Yılı Yaz Okulu ders kayıt onayları için öğrencilerimiz almak istedikleri dersleri ekledikten ve ders alma sürecini tamamladıktan sonra etkileşimli kayıt arayüzündeki “Request Registration Approval” butonunu kullanarak Danışman Onay Programına kayıt bilgilerinin iletilmesini sağlayacaklardır. “Request Registration Approval” butonunu kullanarak danışman onayı alma isteğini iletmeyen öğrencilerimiz danışman onayı alamayacaklardır.
 • Danışmanlar, Danışman Onay Programını kullanarak kayıt onay talebi olan öğrencileri görüntüleyebilecek ve öğrenci şifre girişine gerek kalmadan kayıt onayı verebileceklerdir. Onay sonrasında öğrenciye sistem tarafından otomatik olarak “Kayıt onayınız yapılmıştır” şeklinde bir e-posta gönderilecektir.
 • Danışman, onay talebi olan öğrencisi ile kayıt işlemleri konusunda iletişim kurmak isterse, Danışman Onay Programında bulunan arayüzdeki “Düzeltme İsteği” butonunu kullanarak, ilgili öğrenciye “Kayıt Onayı Düzeltme İşlemi” konulu e-posta gönderebilecektir. Bu şekilde öğrenci, gerekli değişiklikleri yaparak etkileşimli kayıt programından danışmanına tekrar onay talebi gönderebilecektir. Bahsedilen süreç sonunda öğrenci, danışmanı ile yüz yüze etkileşim içinde bulunmadan kayıt ve danışman onayı işlemlerini tamamlamış olacaktır.Öğrencilerimizin ders kaydı ve kayıt onayı işlemleri ile ilgili süreçleri danışmanları ile iletişim içinde sürdürmeleri gerekmektedir. Süreçte herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşanmaması için bu konuya özellikle dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin kayıt onayı süresi içinde "Kayıt onayınız yapılmıştır” e-postasının kendilerine ulaştığından emin olmaları gerekmektedir. Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.
 • Yaz okulu dersleri lisans programı öğrencileri için 22 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp, final sınavları 5 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.
 
Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler

Kayıt tarihlerine kadar bölümler ve programlar dersler üzerinde değişiklikler yapabilirler. Bu nedenle kayıtlar öncesinde açılması planlanan derslerin kontrolü önem taşımaktadır. Derslere kayıt yapacak öğrenci sayısına bağlı olarak aşağıda belirtilen derslerin açılıp açılmayacağı kesinleşecektir. Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda açılacak derslerin hangi gün ve saatlerde olacağı ile ilgili detaylar CET üzerinden duyurulacaktır.

ODTÜ KKK’da Açılması Planlanan Dersler

DERS KODU

DERS İSMİ

BUS 142

FINANCIAL ACCOUNTING

ART 231

HISTORY OF JAZZ

ART 241

HISTORY OF MUSIC

ARC 365

FINE ARTS TECHNIQUES WORKSHOP

PSYC 302

VISUAL PERCEPTION

MAT119

CALCULUS WITH ANALYTIC GEOMETRY

MAT120

CALCULUS FOR FUNCTIONS WITH SEVERAL VARIABLES

EEE 202

CIRCUITS THEORY II

EEE 212

SEMICONDUCTOR DEVICES AND MODELING

EEE 361

ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION

EEE 311

ELECTRONICS I

ASE 451

AERONAUTICAL ENGINEERING DESIGN I

ASE 301

NUMERICAL METHODS FOR AEROSPACE ENGINEERS

ASE 262

DYNAMICS

CNG 140

C PROGRAMMING

ASE 300

INTERNSHIP

PNGE 331

PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING I

PNGE 343

PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING I

CHME 417

CHEMICAL ENGINEERING DESIGN I

CHME 204

THERMODYNAMICS I

CHME 305

THERMODYNAMICS II

MECH 113

COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING – I

PHY 106

GENERAL PHYSICS 2

ENGL 101

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS I

ENGL 102

DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS II

ENGL 211

ACADEMIC ORAL PRESENTATION SKILLS

ENGL 311

ADVANCED COMMUNICATION SKILLS

ENGL 213

CREATIVE NONFICTION

ENGL 312

CONVERSATIONAL ENGLISH

TUR 315

CRITICAL READING

SPN 201

BEGINNING SPANISH I

SPN 202

BEGINNING SPANISH II

 

Ankara Kampusu’nda Açılması Planlanan Dersler
ODTÜ Ankara Kampusu'nda yaz okulunda açılması planlanan derslere ÖİBS 64 numaralı programdan ulaşılabilecektir.

https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/

Yaz Okulu Kuralları
  • 2021-2022 Akademik Yılı Yaz Okulu yüzyüze olarak yapılacaktır.
  • ODTÜ KKK ve ODTÜ Ankara dersleri için aynı tarihlerde kayıt işlemi yapılacaktır.
  • Etkileşimli ders kayıtları 19 Temmuz 2022 günü saat 13.00'da Kampus içi ve dışına aynı anda açılacaktır. Öğrencilerimizin kayıtlar ve danışman onayları için Kampuslarda bulunmaları gerekmeyecektir. Danışman onayları akademik danışmanlar tarafından uzaktan verilecektir. Etkileşimli ders kayıtları ve danışman onayları 21 Temmuz 2022 günü sona erecektir.
  • Öğrencilerimiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda açılacak dersleri ODTU KKK' da almak zorundadır. ODTU KKK' da açılan dersler ODTÜ Ankara Kampusu'nda alınamayacaktır.
  • Alınacak iki dersin aynı Kampus'tan olması gerekir. Kuzey Kıbrıs Kampusu' ndan bir ders ve Ankara'dan bir ders alınamaz.
  • Hem Ankara hem de Kuzey Kıbrıs Kampuslarında açılan derslerle ilgili kriter, kapasite ve diğer koşullar dersi veren bölüm tarafından belirlenmekte olup ODTÜ KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün bu konuda herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir.
  • Yaz okulunda toplamda iki ders alınabilir. Kredi sayısı için bir sınır bulunmamaktadır.
  • Yaz Okulunda ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.
  • Yaz okulunda KKK ve Ankara Kampusu'nda alınacak dersleri akademik danışman ve/veya program koordinatörlerinin uygun bulması gerekmektedir. Program koordinatörü ve/veya akademik danışmanınız ile iletişim halinde olmanız önerilmektedir. Danışmanlar tarafından onay verilmeyen dersler etkileşimli kayıtlar sonrasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından düşürülecektir.
  • Bahar dönemi sonu itibariyle sınamalı (probation) durumunda olan öğrenciler yaz okulunda sadece daha önce almış oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Önceden almış oldukları bir seçmeli dersin yerine saydırmak üzere yeni bir seçmeli ders alınabilir.
  • 2020 - 2021 Bahar Dönemi öncesinde alınmış ve DD veya üzeri not ile geçilmiş dersler üç dönem kuralı nedeniyle 2021-2022 Yaz Okulunda ders alınamaz. Probation (Sınamalı) durumunda olan öğrenciler için bu kural uygulanmaz.
  • Bahar dönemi sonu itibariyle lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrenciler yaz okuluna katılabilir. Bu öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne kayıt tarihlerinden önce başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Etkileşimli ders kaydı sırasında herhangi bir nedenle alınmaması gereken bir kategoride alınan derslerin kategorilerinin düzeltilmesi için öğrencilerin etkileşimli ders kayıt tarihlerinde kategori değişikliği başvurusu yapmaları gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin kategori değişikliği için İntranette yer alan Öğrenci Başvuru Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.

Yaz okulu ile ilgili genel kurallar alttaki yönergede yer almaktadır. http://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/yaz-okulu-yonergesi

Mühendislik Programı Öğrencileri için Not:

Yaz okulunda Ankara Kampusunda alttaki dersler Non-Technical Elective (Teknik Olmayan Seçmeli) kategorisinde alınamazlar.
History of Jazz (MUS 231, MUS 232, MUS 331, MUS 332), History of Music (MUS 241, MUS 242), Foundations of Distance Education (CEIT 321).