Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

2022-2023 GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA AÇILAN “UYGULAMALI DERS”ALMALARI HAKKINDA DUYURU

Değerli Öğrenciler,

2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

 

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yaz Okulunda açılan uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 26 - 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında Intranet üzerinden FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Seçilecek derslerin uygulamalı ders olmaları için katalogta uygulamalı ders saatlerinin tanımlanmış olması zorunludur. Öğrencilerin Ankara Kampusu’nda açılacak bir derse kayıt yapmak istemeleri durumunda ilgili kayıt işlemi Ankara Kmapusu’ndan alınacak onay işlemi sonrasında yapılabilecektir.

Akademik Danışman ve Program Koordinatörü onayı ile başvuran öğrencilerin Yaz Okulu kayıtlarına ders ekleme işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yaz okulu kayıtları tamamlandıktan sonra gelecek hafta içerisinde yapılacaktır.

 

Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını / öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

 

FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)

 

Saygılarımızla
ODTÜ KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü

 

LIVE CHAT