en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Dersten Çekilme ve Lisansüstü Tez Aşamasındaki Öğrenciler için Ek Süre Tanınması

COVID-19 pandemisi nedeniyle, sadece 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen işlemler için Üniversitemiz yönetmeliklerine bazı esneklikler getirilmesine karar verilmiş ve bu işlemlerin süreleri uzatılmıştır. Bu düzenlemelere göre;

  • Lisans öğrencilerimiz için; bir yarıyıl içinde dersten çekilme izni verilen ders sayısı bir ders arttırılmıştır. Buna göre, içinde bulunduğumuz Güz döneminde toplam 2 ders için kullanılabilecek Dersten Çekilme taleplerinin aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bu takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Bu doğrultuda;
14-20 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 dersten çekilme işlemi yapmış olan öğrencilerimize 14-18 Ocak 2021 tarihleri arasında 1 dersten daha çekilme hakkı tanınacaktır.
14-20 Aralık 2020 tarihleri arasında dersten çekilme işlemi yapmamış olan öğrencilerimize ise 14-18 Ocak 2021 tarihleri arasında 2 dersten çekilme hakkı tanınacaktır.
Üniversitemiz yönetmeliklerine göre dersten çekilme başvurusu, ilk iki yarıyılın müfredatında yer alan dersler için ve mevcut yarıyılda asgari ders yükü kadar veya altında ders alan öğrencilerimiz için geçerli bir seçenek değildir. Ancak, içinde bulunduğumuz dönemin şartları değerlendirilerek, sadece bu dönemde uygulanmak üzere öğrencilerimize hem ilk iki yarıyıl müfredatında yer alan dersler için hem de mevcut dönemdeki ders yüküne bakılmaksızın dersten çekilme işlemi yapma hakkı tanınacaktır.
Öğrencilerin dersten çekilme işlemini yapmadan önce danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Dersten çekilme işlemi yapmak isteyen öğrencilerhttps://student.metu.edu.tr adresinde yer alan Dersten Çekilme Başvurusu linkini kullanarak ilgili başvurularını yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu dönem için 1 ya da 2 dersten çekilme başvurusu yaptıktan sonra (danışman onayı alınsa dahi) dersten çekilme süresi içinde vazgeçerek başka 1 ya da 2 dersten çekilmek istediğinde, program önceki derse ait çekilme işlemini iptal ederek öğrenciye ve danışmana bilgilendirme e-postası gönderecektir. Bu durumda öğrencinin yaptığı dersten çekilme başvurusu işleminin son durumu için onay verilmesi gerekecektir. Öğrencilerin dersten çekilme başvuruları için danışman onayı verilip/verilmediğini başvuruyu yaptıkları programdan (https://student.metu.edu.tr adresinde yer alan Dersten Çekilme Başvurusu Programı) izlemeleri gerekir.
Danışmanlar için dersten çekilme onay işlemlerihttps://sis.metu.edu.tr/ programı vasıtası ile yapılacaktır. Öğrenciler dersten çekilme talebi yaptıklarında öğrencinin kendisine ve danışmanına sistem tarafından bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Danışmanlar, talep yapan öğrencinin durumunu değerlendirerek onay verebilir veya ilgili talebi uygun bulmadıkları durumda talebe RET verebilirler. Onay veya ret işleminden sonra öğrenciye sistem tarafından bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
Dersten çekilme işlemi danışman onayları için verilen süre sona erdikten ve ilgili işlem için ÖİM tarafından onay verildikten sonra, çekilme işlemi tamamlanan dersler sistemde öğrencilerin üzerinde (W) olarak görünecektir ve hem öğrenciye hem de dersi veren öğretim elemanına bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra ilgili dersler için ODTÜ Class’ ta da işlem tamamlanmış olacaktır.
Mezuniyet durumunda olan öğrenciye onay verilmesi durumunda, öğrencinin transkriptinde yerine ders alınmamış dersten çekilme işlemi kalacağı için, öğrenci mezun olamayacaktır.

 

Dersten çekilme işlemi tamamlanan ders / derslerin notu öğrencinin transkriptinde W olarak görülecektir. İlgili dersin zorunlu ders olması durumunda sonraki dönemlerde alınıp, bu dönemde alınan ders ile replace edilmesi gerekmektedir. Çekilme işlemi yapılan dersin seçmeli ders olması durumunda sonraki dönemlerde aynı ders veya aynı kategorideki başka bir seçmeli ders ile replace edilmesi gerekmektedir.

Dersten çekilme başvuruları (öğrenciler için)

 14-18 Ocak 2021 (KKTC Yerel Saati ile 22.59’a kadar)

Danışman Onayları

 15-19 Ocak 2021 (KKTC Yerel Saati ile 22.59’a kadar)

  • Lisansüstü tez aşamasında olan öğrencilerimiz için; YÖK tarafından tanınan ek süre hakkından faydalanmak üzere yapılan Ek Süre talepleri için süre 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Öğrencilerimizin  Ek Süre talepleri için yapılması gereken işlemler şöyledir:

-Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin https://intranet.ncc.metu.edu.tr/oim_dilekce.php adresinden online olarak başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.
-İlgili dilekçeler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yetkili Akademik Kurul Başkanlıklarına değerlendirilmeleri için iletilecektir.
-Alınan kararlar sonucu hakkında öğrenciye e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

CANLI DESTEK