Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.
 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.
Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022  (KKTC Yerel Saati ile 17.30’a kadar)
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

7417 Sayılı Kanun çerçevesinde ODTÜ Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenecek ve https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/misyon adresinde duyurulacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

  1. İmzalı ve tarihli dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı kopyası
  3. E-devletten / yetkili makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi
  4. ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi

 Eksik belge olması durumunda başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır.

 *7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

*7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05