Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Azami Eğitim Öğretim Süresi Dolan Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz,

2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

A)      Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu Yapmak İsteyen Lisans Öğrencileri


2022-2023 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencilerimiz 27 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Program Koordinatörlüklerine 1. ek sınav hakkını kullanacağı dersi/dersleri içeren FORM 1 ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmamış olan öğrenciler bu tarihler dışında kalan zamanlarda hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacaktır.

Ek sınav başvurusu hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini belirtilen tarihlerde ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. İlgili öğrencilerin ödemelerini ilgili tarihlerde gerekmektedir. Kredili ödemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin kredili ödemeden yararlanabilemk için Intranette yer alan Öğrenci Başvuru Formu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. 3 adet kredili dersten fazla dersten sınava girecek öğrencilerin giriş yıllarına göre 2022-2023 Akademik Yıllık ücretleri baz alınarak dönemlik ödemelerini 3 Mart 2023 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

  • FORM 1 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonu Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen lisans öğrencileri için başvuru formu). Form çevrimiçi olarak verilen bağlantıdan doldurulacaktır.
  • Ek Sınav Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
  • İlgili sınavlar yüzyüze yapılması gerekmektedir.
  • Form 1 ile sadece sınav hakkı olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamamaktadırlar.
  • Uygulamalı dersi olan lisans öğrencilerinin C Maddesinde belirtilen koşulları da takip etmeleri ve Form 3 ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

B)      Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri

2022-2023 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan ek sınavları almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem ek süre hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 28 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 2 ile başvurmaları gerekmektedir.

Önceki dönemler sonunda azami süresinin sonuna gelip 2022-2023 Akademik Yılı Güz döneminde sınav ve uygulamalı ders haklarından yararlanan öğrencilerin kalan ders sayılarının 2 ile 5 ders arasında olması durumunda öğrencilerin 3 ek dönem öğrencilik hakları olacaktır. Form 2 ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını / öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri, isterlerse ek süre almadan FORM 1'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.
FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)
İlgili öğrencilerin, en geç 3 Mart 2023 tarihine kadar  dönemlik öğrenim ücreti ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

Form 2 ile 28 Şubat – 3 Mart 2023 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuran öğrenciler Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman onayları olan 1 – 3 Mart 2023 tarihinde kayıt sistemine girerek ders kayıtlarını yaptırıp danışman onayı alabileceklerdir.

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri isterlerse ek süre almadan FORM 1 'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)

C)       Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler* için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;


Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 28 Şubat – 03 Mart 2023  tarihleri arasında Akademik Danışman ve Program Koordinatörü onayı aldıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir.
Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını / öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. İlgili öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından etkileşimli ders kayıtları sonrasında yapılacaktır.

 

 

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu) (ilgili formlar sistem üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır)

İlgili öğrencilerin uygun görülen dersleri, formlar onaylanıp, katkı payı ücretleri tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından eklenecektir.
* Laboratuvar, proje, staj, bitirme projesi vs. içeren dersler.

AÇIKLAMA:
* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu'nun 2547 Sayılı Kanun'un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

Takvim için buraya tıklayın

 

 Saygılarımızla,

Öğrenci İşleri Müdürlüğü,