Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

 

A)      Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu Yapmak İsteyen Lisans Öğrencileri

2023-2024 güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencilerimiz ek sınav hakkından yararlanmak için 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında için FORM 1 ile başvuru yapabilirler. İlgili forma 1. ek sınav hakkının kullanılacağı dersin/derslerin eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında ek sınav hakkınından yararlanmak için başvuru yapmamış olan öğrencilere ek başvuru hakkı tanınmayacaktır.

 

Ek sınav hakkından faydalanan öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini* ödemekle yükümlüdürler.

* Mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 tane kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. Kredili ödemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin Intranette yer alan Öğrenci Başvuru Formu ile kredili ödeme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

* Dört ve üzeri dersten sınava girecek öğrencilerin 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenim ücretleri baz alınarak hesaplanan 2023-2024 güz dönemi öğrenim ücreti ödemelerini 16 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

  • Ek Sınav Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
  • İlgili sınavların yüzyüze yapılması gerekmektedir.
  • FORM 1 ile başvuru yapan ve yalnızca sınav hakkı olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Uygulamalı dersi olan lisans öğrencilerinin C Maddesinde belirtilen koşulları da takip etmeleri ve ayrıca FORM 3 ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

B)      Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri

2023-2024 güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan ek sınavları almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem ek süre hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01-09 Şubat 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 2 ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Önceki dönemler sonunda azami süresinin sonuna gelip 2023-2024 Akademik Yılı Güz döneminde sınav ve uygulamalı ders haklarından yararlanan öğrencilerin kalan ders sayılarının 2 ile 5 ders arasında olması durumunda öğrencilerin 3 ek dönem öğrencilik hakları olacaktır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin FORM 2 ile başvuru yapması gerekmektedir.

 

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını / öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır. 2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri, isterlerse ek süre almadan FORM 1'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

 

İlgili öğrencilerin, en geç 16 Şubat 2024 tarihine kadar  dönemlik öğrenim ücreti ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

 

FORM 2 ile 01-09 Şubat 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuran öğrenciler Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman onayları olan 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında kayıt sistemine girerek ders kayıtlarını yaptırıp danışman onayı alabileceklerdir.

 

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

 

* 2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri isterlerse ek süre almadan FORM 1 'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

 

C) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda “Uygulamalı Dersler*” için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

 

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01-09 Şubat 2024 tarihleri arasında FORM 3 ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini* ödemekle yükümlüdürler.

 

* Mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 tane kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. Kredili ödemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin Intranette yer alan Öğrenci Başvuru Formu ile kredili ödeme talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

İlgili öğrencilerin uygun görülen dersleri, formlar onaylanıp, katkı payı ücreti ödemeleri tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından eklenecektir.

 

* Laboratuvar, proje, staj, bitirme projesi vb. içeren dersler.

 

AÇIKLAMA:


* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu'nun 2547 Sayılı Kanun'un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

 
LIVE CHAT