Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Azami Eğitim Öğretim Süresi Dolan Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;
A) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu Yapmak İsteyen Lisans Öğrencileri;
2021-2022 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencilerimiz 21 - 25 Mart 2022 tarihleri arasında 1. ek sınav hakkını kullanacağı dersi/dersleri içeren FORM 1 ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmamış olan öğrenciler bu tarihler dışında kalan zamanlarda hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacaktır. Ek sınav başvurusu hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler.

  • FORM 1 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonu Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen lisans öğrencileri için başvuru formu)
  • FORM 1, danışman ve program koordinatörü onayı alındıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Ek Sınav Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
  • Uygulamalı dersi* olan lisans öğrencilerinin C Maddesinde  belirtilen koşulları da takip etmeleri gerekmektedir.

B) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;
2021-2022 Güz dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan, ek sınavları almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem ek süre hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 15 Mart 2022 (12:00 KKTC yerel saati) tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 2 ile başvurmaları gerekmektedir.
Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri, isterlerse ek süre almadan FORM 1’i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

  • FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)

C) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler* için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;
Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 15 Mart 2022 tarihine kadar Akademik Danışman ve Program Koordinatörü onayı aldıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir.
Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)

AÇIKLAMA:

  • Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu’nun 2547 Sayılı Kanun’un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

* Laboratuvar, proje, staj, bitirme projesi vs. içeren dersler.