Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

2023-2024 GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA AÇILAN “UYGULAMALI DERS”ALMALARI HAKKINDA DUYURU

2023-2024 GÜZ VE BAHAR DÖNEMLERİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA AÇILAN “UYGULAMALI DERS”ALMALARI HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yaz Okulunda açılan uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 10 - 12 Temmuz  2024 tarihleri arasında FORM 3 ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin Yaz Okulu kayıtlarına ders ekleme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 arafından yapılacaktır.

Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)
LIVE CHAT