Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2021-2022 Bahar Dönemi Sonunda Azami Eğitim Öğretim Süresi Dolan Lisans Öğrencileri Hakkında Duyuru

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA AZAMİ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİ DOLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA DUYURU

2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

A) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınav Başvurusu Yapmak İsteyen Lisans öğrencileri;
2021-2022 Bahar dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan lisans öğrencilerimiz 01 – 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Program Koordinatörlüklerine 1. ek sınav hakkını kullanacağı dersi/dersleri içeren FORM 1 ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmamış olan öğrenciler bu tarihler dışında kalan zamanlarda hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacaktır.
Ek sınav başvurusu hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ek sınav takviminde belirtilen tarihlerde ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler. İlgili öğrencilerin ödemelerini aşağıdaki linkte belirtilen tutarlardan hareketle yapmaları gerekmektedir. 3 adet kredili dersten fazla dersten sınava girecek öğrencilerin giriş yıllarına göre aşağıdaki linkte belirtilen 2022-2023 Akademik Yıllık ücretlerinin Güz dönemi için yıllık ödemelerini baz alarak dönemlik ödemelerini 15-18 Ağustos 2022 tarihlerinde yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler için onaylanan formlar baz alınarak ilgili tutarlar sisteme Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından girilecektir.
https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ucretler
İlgili öğrencilerin uygun görülen dersleri, formlar onaylanıp, katkı payı ücretleri tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından eklenecektir.

  • FORM 1 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonu Ek Sınav Başvurusu yapmak isteyen lisans öğrencileri için başvuru formu)
  • Ek Sınav Takvimine buradan ulaşabilirsiniz.
  • İlgili sınavlar yüzyüze yapılması gerekmektedir.
  • Form 1 ile sadece sınav hakkı olan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamamaktadırlar.
  • Uygulamalı dersi olan lisans öğrencilerinin C Maddesinde belirtilen koşulları da takip etmeleri gerekmektedir.

B) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;
2021-2022 Bahar dönemi sonunda azami eğitim öğretim süresi dolan ek sınavları almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem ek süre hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01 – 09 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 2 ile başvurmaları gerekmektedir.

Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri, isterlerse ek süre almadan FORM 1'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.
FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)
İlgili öğrencilerin, 26-30 Eylül tarihlerinde dönemlik öğrenim ücreti ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki linkte yer almaktadır.
https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ucretler
Form 2 ile 01 – 09 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuran öğrenciler Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman onayları olan 28 – 30 Eylül 2022 tarihinde kayıt sistemine girerek ders kayıtlarını yaptırıp danışman onayı alabileceklerdir.
Ek süre hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve dönem kaydını yaptırmak zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.
2 ila 5 dersi kalan lisans öğrencileri isterlerse ek süre almadan FORM 1'i doldurarak ek sınav hakkından faydalanabilirler.

    FORM 2 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Ek Sınavları Almadan 2 ila 5 dersi kalan ve 4 Dönem Ek Süre Hakkında Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri için Başvuru Formu)

C) Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler* için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;
Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 01 – 09 Eylül 2022 tarihleri arasında Akademik Danışman ve Program Koordinatörü onayı aldıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğüne FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir.
Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Lisans Programlarına kayıtlı öğrencilerden mezuniyet koşullarını sağlamak için en fazla 3 kredili dersi olan öğrenciler kredili ödeme imkanından faydalanabilirler.
Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)

İlgili öğrencilerin uygun görülen dersleri, formlar onaylanıp, katkı payı ücretleri tamamlandıktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından eklenecektir.
* Laboratuvar, proje, staj, bitirme projesi vs. içeren dersler.

AÇIKLAMA:
* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu'nun 2547 Sayılı Kanun'un 44 (c) Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: 2022/08/02 - 09:20