en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Dönem İzni Alınması (Kayıt Dondurma) ve Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) Hakkında Duyuru

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Dönem İzni Alınması (Kayıt Dondurma) ve Dersi Kayıttan Düşürme (Drop) Hakkında Duyuru

Değerli ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Ailesi,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) 31.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurmayla ilgili aldığı kararlara göre; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmaksızın kayıtlarının dondurulmasını talep edebileceklerdir.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde Koronavirüs sebebiyle dönem izni alan öğrencilerin bu dönem aldıkları dönemlik izinleri lisans programlarında on dönem kullanabilecekleri burs sürelerinden harcanmamış sayılacaktır. Bu uygulama sadece bu dönem bu amaç ile alınacak dönem izni kararları için uygulanacaktır.

Diğer yandan, içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimiz bazı ders içeriklerine ulaşmakta veya dersi takip etmekte zorluk yaşarken; diğer derslerini ders işleyişindeki farklılıklardan dolayı takip edebildiklerini belirtmektedirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, takip ettikleri derslerinin değerlendirilebilmesi için dönem kayıtlarının devam etmesini; ancak, uzaktan devam edemedikleri derslerinden sorumlu olmamayı talep etmektedirler. Bu talebi olan öğrencilerimize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için, uzaktan eğitim imkanlarıyla takip edemedikleri derslerini kayıttan düşürme (Drop) hakkı tanınabilecektir.

Öğrencilerimizin, ilgili taleplerini en geç 14 Temmuz 2020 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin dönem izni (kayıt dondurma) ve dersi bu dönemin kaydından düşürme (Drop)talepleri için sürecin şu şekilde işlemesi beklenmektedir:

  • Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin https://intranet.ncc.metu.edu.tr/oim_dilekce.php adresinden online olarak başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Gerekçelerini de belirterek mümkünse gerekçelerini destekleyen ek dokümanlarını da eklemeleri beklenmektedir.
  • İlgili dilekçeler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ön kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra yetkili Akademik Kurul Başkanlıklarına değerlendirilmeleri için iletilecektir.
  • Dilekçelerin değerlendirilmesinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü' nün karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Öğrencilerin başvuruları, öğrencinin akademik danışmanı ve kayıtlı olduğu program koordinatörünün görüşleriyle birlikte ilgili Akademik Kurul Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve karara bağlanacaktır.
  • Dönem izni başvurularında Öğrencilerden Alınacak Ücretlerle İlgili Usul ve Esaslarda da belirtildiği şekilde, ilgili dönem izni başvurusunun bu dönemin ders ekleme ve çıkarma haftasının son gününden sonra yapılmış olması gerekçesiyle öğrencilerin bu dönem için ödedikleri dönem ücreti ile yapılacaktır. Bu ücretin iadesi veya farklı bir döneme aktarılması mümkün olmayacaktır.
  • Alınan kararlar, yetkili Akademik Kurul Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne iletilecek ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılıp, öğrenciye e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

 

Dersten Çekilme (Withdrawal) işlemleri ile ilgili Yönetmelik kapsamındaki uygulama ve süreçler geçerliliğini korumaktadır.

Dersi Kayıttan Düşürülen (Drop) öğrencinin kaydından düşürülen ders(ler) transkriptinde görünmez. Bu yöntemle kayıttan düşürülen dersler için, Dersten Çekilme (Withdrawal) işlemlerinden farklı olarak, devam eden dönemlerde yerine ders saydırma gibi bir zorunluluk yoktur, bu nedenle takibi gerekmez. Öğrencilerimizin dersi kayıttan düşürme talepleri, esnek ve avantajlı bir yöntem olarak içinde bulunduğumuz dönemde değerlendirilebilecektir.