en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Ücret Politikaları

Finansal Modelimiz ve Fiyatlandırma Politikalarımız

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi aracılığı ile desteklenen bir finansal model doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir kamu kuruluşudur. 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme) Yasası, kampusumuzda öğretimin ücrete tabi olduğunu hükme bağlamıştır.

Kampusa Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacak yıllık finansal destek, kampus ve T.C. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi arasında kuruluş yasasındaki prensipleri gözeterek imzalanan “Cari Katkı Protokolü” ile düzenlenmektedir. Geçerli protokol kapsamında kampusumuzun öğrenim ve yurt ücretlerine her yıl TÜFE oranından az olmayacak bir oranda artış yapma ve giderlerini aşamalı olarak kendi öz gelirleri ile karşılamaya sağlaması yönünde yükümlülükleri bulunmaktadır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kampus açması için devlet tarafından görevlendirilen üniversitemizin, finansal olarak yasa ve protokollerle çizilen modelde hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır.

TÜFE oranı baz alınarak yapılan artışlar ‘reel artış’, diğer bir değişle zam değildir. TÜFE oranında yapılan artış, paranın kaybettiği değeri telafi etmeyi amaçlar. TÜFE’nin detayı ve hesaplanması ile ilgili detaylı bilgiyi K.K.T.C Devlet Planlama Örgütünün internet sitesinden alabilirsiniz.

Kuruluş döneminde K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi tarafından kampusumuza tanınan KDV muafiyetinin 1 Ocak 2016’da kaldırılması da ücret politikalarımızı etkilemiş ve kampusumuz, öğrenim ve tesis ücretleri kapsamında farklı oranlarda KDV tahsil etmek zorunda kalmıştır.
Kampus yönetimimiz, öğrenim ve tesis ücretlerindeki artışın öğrencilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğinin farkında olarak bu artışları olabilecek en düşük düzeyde tutmak için çalışma ve görüşmelere devam etmektedir.

Farklı ücret tipleri için hesaplama ve artış esasları detaylı olarak aşağıda yer almaktadır:

a) Öğretim Ücretleri

Öğretim ücretlerimiz, yukarıda açıklanan esaslara bağlı olarak Cari Katkı Protokolü’ndeki “Öğrenim ücretleri 2014-2015 akademik yılı başından itibaren bir önceki akademik yıla göre mevcut öğrenciler için TÜFE, yeni kayıt yapan öğrenciler için döviz kuru ve diğer üniversite öğrenim ücretleri de dikkate alınarak en az TÜFE+1 puan artırılacaktır.” maddesi ile düzenlenmektedir. Öğretim ücretlerindeki artış belirlenirken geçmiş yıl artışları ve K.K.T.C. TÜFE oranı dikkate alınır.

b) Kayıt Harcı

Kayıt Harcı, 1 Ocak 2016’da kampusumuza tanınan KDV muafiyetinin kaldırılması ile gündeme gelmiş bir ücrettir. Bu uygulama ile her öğrenci veya not belgesi için fatura kesme ve KDV tahsilatı yapma zorunluluğunun ortadan kaldırılması ve her hizmet için öğrencinin ayrı ayrı para yatırmasına gerek kalmaması gibi kolaylıklar amaçlanmıştır. Kayıt Harcı miktarı belirlenirken bir miktar ek gelir yaratılması da amaçlanmış, bu ek gelir kampusumuzun kendi kaynakları ile karşılayamadığı akademik ve sosyal giderlerine yönlendirilmiştir.

c) Yurtlar

Kampusumuzun mimari planı hazırlanırken farklı ihtiyaçlara cevap verecek yurt ve oda tiplerinin olmasına özen gösterilmiş ve kampusumuzda hizmet veren yurtlardaki farklı oda tipleri her bütçeye hitap eden bir oda tipinin olmasına özen gösterilerek ücretlendirilmiştir. Yurt ücretlerinde her yıl düzenli olarak yapılan artış, yukarıda açıklanan mali protokol kapsamında bir zorunluluktur ve kurumumuzun bu artışları yapmama yetkisi bulunmamaktadır. Yurt ücretlerine yapılacak artış hesaplanırken geçmiş yıl artışları ve ilgili yılın Aralık ayına ait K.K.T.C TÜFE oranı esas alınmaktadır.
Kampus dışındaki barınma seçeneklerinin ücretleri mülk sahipleri tarafından taleple doğru orantılı olarak belirlenmektedir ve kampus yönetiminin bu fiyatlar üzerinde müdahale hakkı bulunmamaktadır. Buna rağmen yönetimimiz bölgedeki mülk sahiplerini öğrenci-dostu ücretlendirme politikaları izlemeleri için teşvik etmektedir. Ev kiralarındaki artışın kontrol edilebilir boyutta kalması, ucuz barınma olanaklarının çoğalması ile mümkün olacağından yönetimimiz bölgede yeni özel yurtların yapılması için yatırımcıları teşvik etmektedir.

d) Yeme-İçme Hizmetleri

Kampus içindeki yemekhane, kantin vb. hizmetler kampusumuz tarafından verilmemekte, özel işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Kampusumuz bu hizmetlerin ücretleri üzerinde kısmen denetleme ve düzenleme yetkisine sahiptir.

Yeme içme hizmetlerine ait ücretler düzenlenirken öğrencilerin kaliteli gıdaya kolaylıkla ulaşabilmesi amaçlanmakta, ancak kampusta hizmet veren işletmelerin maddi olarak hayatını sürdürebilmesini de gözetmek gerekmektedir.

Yemekhane ücretleri düzenlenirken kampusumuzdaki öğrencilerin en temel ve ekonomik yemek seçeneğinin tabldot menü olduğu göz önünde bulundurulmakta ve bu menünün fiyatının mümkün olan en düşük seviyede tutulması için azami çaba harcanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devlet üniversitelerinin yemekhanelerinde, tabldot yemeğin oldukça düşük ücretlere sunulması devletin sübvansiyonu ile ancak mümkün olmaktadır. Kampusumuz, finansal modeli gereği öğrenci yemeği için ayrıca sübvanse edilmemektedir. Ek olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarımsal faaliyeti ve ithalat koşulları da yemek maliyetlerini yükselten etkenler olarak öne çıkmaktadır. Devlet sübvansiyonu eksikliğinin öğrencilerimize olumsuz yansımasını en aza indirmek için yönetimimiz, yemekhane hizmeti sağlayan firmaya alternatif destekler sunmaktadır. Yönetimimizin kararlı duruşu ve yemekhaneyi işleten firmaya sunulan destek sayesinde tabldot menüsü maliyetinin oldukça altında sunulmaktadır. Alakart salonunda ise fiyatlandırma çeşit bazlı yapılmaktadır. Tüm yemekhane fiyatları sene başında yetkililer ile kurumumuz arasında yapılan uzun görüşmeler sonucunda belirlenmektedir.

Yemekhaneye kıyasla ürün çeşitliliği oldukça yüksek olan kantinlerin fiyat düzenlemesinde menüler üçe ayrılmaktadır:

Temel Kantin Menüsü 1: Kantinlerde sunulması gereken en temel ürünleri içeren menüdür. Bu menüdeki ürünlerin fiyatı ve porsiyonu yönetimimiz tarafından çok sıkı denetlenmekte ve bu ürünlerin mümkün olan en düşük fiyattan size sunulması sağlanmaktadır.

Temel Kantin Menüsü 2: Hamburger, pizza, salata gibi temel yemekleri içeren menüdür. Bu menü kapsamındaki ürünlerde en fazla Haziran ayı TÜFE oranı kadar artışa izin verilir.

Özel Menüler: Birinci ve ikinci temel menüler dışında kalan yemekler bu başlık altında toplanır ve ücretlendirmelerinde Haziran ayı TÜFE oranının en fazla 1.5 katı oranında artışa, piyasa koşulları doğrultusunda izin verilir.

e) Ulaşım Hizmetleri

Öğrenci sayımızın daha az olduğu dönemlerde ulaşım hizmeti, Güzelyurt Belediyesi tarafından ücretsiz olarak bir otobüs ile sunulmaktaydı. Öğrenci sayısının artması üzerine bu hizmetin durdurulmasının ardından ulaşım hizmetleri için ihale ile hizmet alımı yapıldı ve ücretli ulaşım hizmeti başladı. Ulaşım hizmetlerinin ücretlerinin belirlenmesinde akaryakıt bedelleri, asgari ücret ve TÜFE oranı dikkate alınmaktadır. Bu esaslar üzerine hizmeti veren firma ile yönetimimiz arasında görüşmeler yapılmakta ve ulaşım hizmetinin mümkün olan en düşük ücret ile sunulması için çalışılmaktadır.

f) Diğer Kampus Tesisleri (Spor Tesisleri, Kütüphane vd.)

Kampusumuzdaki diğer tesislerin ücretleri, ilgili tesisin gelirleri ile tesisin enerji giderlerinin karşılaması prensibi esas alınarak ile belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu giderler dışında kalan ve giderlerin önemli bir kısmını oluşturan personel,  saf malzemeleri ve teknik bakım-onarım vb. giderler öğrencilerimizin durumdan olumsuz etkilenmemeleri için Kampusumuz tarafından desteklenmekte ve giderler kullanım ücretlerine yansıtılmamaktadır. Tesis ücretlerinde dönemsel olarak yapılan artışlar genel olarak yıllık TÜFE oranları ve enerji maliyetlerindeki artışlar gözeterek yapılmakta ve ilgili tesisin öğrencilere yönelik faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini sağlamak amacını taşımaktadır.