Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvurabilir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Birimi Yönergesi, öğrencileri, akademik ve idari personeli ile yerleşkede çalışan-yaşayan bireyler olmak üzere tüm üniversite mensuplarını kapsar. Bu  kişilerin birbirlerine karşı veya üçüncü kişilere karşı gerçekleştirdikleri her türlü cinsel taciz ve saldırı, tarafların tümünün veya en az birinin üniversiteyle ilişiği devam ettiği müddetçe ODTÜ KKK Cinsel Tacizi Önleme Biriminin alanına girer.

Cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını düşünen Üniversite öğrenci ve mensupları Birim’e doğrudan bildirim veya şikâyette bulunabilirler. TOCED-CİTÖB’e gelen başvuruların bilgilendirme maksadı ile yapıldığı durumlarda danışma süreci başlatılır. Şikayet maksadı ile yapıldığı durumlarda gerekli işlem başlatılır.
Diğer bir deyişle cinsel saldırı veya cinsel tacize yönelik TOCED-CİTÖB’ün işlem başlatabilmesi için şikayetçinin talebi olması esastır. Şikâyetçinin talebi olmadan destek süreci dışında hiçbir işlem başlatılamaz.

Cinsel saldırı veya cinsel tacizle  üniversite kampüsünde ve üniversiteye tahsis edilen yer ve araçlarda karşılaşması durumunda TOCED-CİTÖB’e başvurulur ve gerekli süreç başlatılır.
Üniversite kampüsü dışında karşılaştıkları her türlü cinsel taciz ve saldırı durumunda TOCED- CİTOB gerekli kaydı oluşturur ve sağlık, hukuk ve adli alanda destek için danışma sağlar. 

Cinsel taciz ve saldırıyla ilgili olarak üniversitenin ilgili mercileri de kendilerine gelen başvuruları aynı gün içerisinde Birim’e iletirler. İlgili merciler, başvuran kişiye Birim hakkında bilgi vermek ve Birim’e yönlendirmek zorundadır.