Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Süreç Nasıl İşler?

Süreç Nasıl İşler?

Başvurunuz birime ulaştıktan sonra komisyon üyeleri en geç 7 iş günü içinde size bilgilendirme yapar ve gerekli ön değerlendirmeyi yaparak en kısa sürede size ulaşır. Birim gerek duyulduğunda yüz yüze görüşmek için randevu verir. Komisyon üyeleri talep ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekler ve süreç konusunda sizi bilgilendirir.

TOCED-CİTÖB Kapsamında Danışmanlık ve Müdahale Mekanizmaları Nelerdir?

Başvuru sahibinin talebi ve ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlke ve Stratejiler Belgesi doğrultusunda TOCED-CİTÖB aşağıdaki destek mekanizmalarını devreye sokabilir:

 • Sürece yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Başvuru sahibinin şikayeti ve TOCED-CİTÖB Yürütme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu ihtiyaç duyulması halinde Kampus Disiplin Kuruluna gerekli yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılması.
 • Sağlık Merkezine ve kurumlarına yönlendirme ve gerekli bilgilendirmenin yapılması.
 • Hukuki süreç hakkındaki bilgilendirme için gerekli yönlendirmeler yapılması.
 • Adli ve güvenlik kurumlarına başvurulması gerektiği hallerde gerekli yönlendirme ve bilgilendirmenin yapılması.

TOCED-CİTÖB Çalışma Süreci ve Yetki Alanı

 • TOCED-CİTÖB’e cinsel saldırı veya cinsel tacize maruz kaldığını düşünen Üniversite öğrenci ve mensupları tarafından ya da Üniversitenin ilgili mercilerinden gelen başvuru değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme kapsamında öncelikle Birim Yürütme Kurulundaki asıl üyelerden biri tarafından kayıt açılır. Kayıt formunda başvuranın kimlik bilgileri yer almaz. Her başvuru için Birim tarafından bir kayıt numarası verilir ve takip eden işlemler bu kayıt numarası kullanılarak gerçekleştirilir. Kayıt formu başvurunun tarihini, konusunu ve başvurucunun taleplerini içerir. Kayıt formuna eklenecek diğer bilgiler ve belgeler başvuranın onayına tabidir.
 • Başvuru sahibinin bilgilendirme talebi doğrultusunda gerekli danışma süreci başlatılır. Bu durumda gerektiğinde ODTÜ KKK Hukuk Müşavirliği, Sağlık Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi,ve diğer ilgili kuruluşlardan destek alınır.
 • Başvuru sahibinin şikayeti doğrultusunda Yürütme Kurulu değerlendirmeye aldığı her olay için bir İnceleme Komisyonu kurar ve bu inceleme ve değerlendirme sürecini bu Komisyon yürütür ve şikayetle ilgili değerlendirme raporunu Kurul ile paylaşır. 
 • İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı raporu değerlendiren Kurul, konunun disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varırsa, bu rapora dayalı değerlendirmesini ve ekindeki dosyayı, gereği için, gizli damgasıyla Kampüs Rektör Danışmanına iletir. Ayrıca disiplin soruşturma komisyonuna katılacak bir TOCED-CİTÖB Yürütme Kurulu üyesi önerir.
 • Söz konusu TOCED-CİTÖB Yürütme Kurulu Üyesi Kampüs Rektör Danışmanı tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında atanan soruşturmacılara olay hakkında önbilgi verir ve soruşturma sürecinde “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlke ve Stratejiler Belgesi’nde yer alan hususları dikkate alma gereği hakkında bilgilendirir.
 • Şikayetçinin başvurusunda yönelik olarak Kampüs Rektör Danışmanı tarafından atanan Disiplin Komitesi soruşturmaya istinaden gerekli değerlendirmeyi yapar ve ODTÜ KKK Öğrenci Disiplin Kurulu gerekli kararı verir. Diğer bir deyişle TOCED-CİTÖB bir karar merci değildir, bir destek birimidir.