Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

GPC 100 Koordinasyonu

GPC 100 KAMPUSTA İLK YIL SEMİNERİ DERSİNİN KOORDİNASYONU

ÖGPDM, ODTÜ KKK’de ilk senelerinde olan öğrencilerimizi üniversite uyum süreçlerinde desteklemek amacıyla tasarlanan GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri Dersi’nin koordinasyonundan sorumludur.Dersin koordinasyonu merkeze bağlı "Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi" tarafından yürütülmektedir. Öğrenci İletişim ve Destek Ofisi'nin dersin koordinasyonuna yönelik görevleri arasında;

 • Dersin içeriğinin hazırlanmasında görev alan danışma komiteleriyle ve ilgili birimlerle
      koordinasyonun sağlanması
 • Dersle ilgili idari konularda öğrencilerin sorularının yanıtlanması
 • Ders için gerekli malzemelerin hazırlanmasında yapılması gereken ofis işlerinin yürütülmesi
 • Ders kapsamında yürütülecek seminer ve/veya çalıştaylar için kampusa gelen davetli
      konuşmacıların ağırlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Dersliklerin ve seminer salonlarının rezervasyonlarının yapılması
 • Ders kapsamındaki etkinliklerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıklara anında
      müdahale edilmesi
 • Öğrenci-etkinlik devam çizelgelerinin ve not bilgilerinin kayıtlarının tutulması
 • Dersin etkililiğinin değerlendirilme sürecinde dersten sorumlu öğretim üyesiyle eşgüdüm içinde
      çalışılması yer almaktadır.

 

GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri

GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri, ODTÜ KKK'ye ilk kez kayıt yaptıran öğrencileri, kampusun akademik ve sosyal yaşantısına sağlıklı bir şekilde dâhil olarak kendilerini ODTÜ KKK'nin bir parçası olarak hissetmeleri konusunda desteklemek amacıyla tasarlanan bir derstir. GPC 100, öğrencilerin ODTÜ KKK'ye kayıt yaptırdıkları ilk yıl alınan bir derstir. Ders, seminerler/etkinlikler ve küçük grup tartışmalarıyla yürütülmektedir. Dersin yürütülmesinde GPC 310 dersini alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri "Akran Rehber" olarak destek sağlamaktadır. Akran rehberlerin GPC 100 dersindeki görev ve sorumluluklarıyla ilgili detaylı bilgi için GPC 310 FAQ Q:2 linkine tıklayınız.

GPC 100 Ders İzleği ve Etkinlik Programi (tıklayın)

GPC 100 Akran Rehberleri

GPC 100 Akran rehberleri, GPC 310 Developing Skills for Peer Guidance dersini alan 3. ve 4. Sınıf öğrencileridir. GPC 310'u alan bu öğrenciler derse yönelik uygulamalarını GPC 100 Kampusta İlk Yıl Semineri dersi etkinlikleri kapsamında yürütmektedir. Akran rehberlerinin GPC 100 dersine yönelik sorumluluklarıyla ilgili detaylı bilgiye GPC 310 FAQ Q:2 linkinden ulaşabilirsiniz.