Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2022-2023 Akademik Güz Yılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçiş başvuruları 1 - 15 Ağustos 2022 tarihine kadar kabul edilecektir. Eksik belgeleri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgili sonuçların Eylül ayı sonunda açıklanması planlanmaktadır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim dili ingilizce olduğundan, başvuru yapan öğrencilerin hazırlık veya 1. Sınıf öğrencisi olması durumunda son başvuru tarihi olan 15 Ağustos 2022 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur. Belgelerin original kopyaları kampusa gelindiği zaman ibraz edilmelidir.
İngilizce Yeterlik Sınavından 59,50 ve üzeri (İngilizce Öğretmenliği programı için 70 ve üzeri) puan alanlar lisans programına başlayabileceklerdir. Diğer öğrenciler hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

Mevcut üniversitelerinde 2 yıl hazırlık programı okuyan ve başarısız olan öğrencilerin başvuru belgeleri ile birlikte 15 Ağustos 2022 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur.
İlgili denklik tablosuna linki takip ederek ulaşabilirsiniz. https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler/#G
Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına,
a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabileceklerine ve bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),
b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabileceğine ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),
Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine, ancak öğretim dili yabancı dil olan programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerine, öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine,
Eğitim dili Türkçe veya kısmı İngilizce olan ve ara sınıflarında (sınıfı 2, 3, 4) olanların, İngilizce yeterliklerini kanıtlayan belgelerin elektronik kopyalarını kayıt formu ile birlikte iletmeleri, orijinal kopyalarını kampüse gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ tarafından kabul edilmemektedir.
İngilizce yeterliliği gösteren ilgili belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumlardan başvuran adayların ara sınıfta (2, 3, 4) olmaları durumunda lisans sınıflarına kayıtları yapılacaktır. Mevcut üniversitelerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru için Gerekli Belgeler:

1 - ÖSYS Sonuç Belgesi çıktısı

2 - Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi

3 - İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL IBT, IELTS, PTE Academic veya mevcut üniversitesindeki eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge) IELTS, TOEFL veya PTE Academic belgesi ile başvuracak adayların Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu resmi web sayfasında (https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler)  Yabancı Diller Okulu tarafından yayınlanan denklik tablosunda belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir. 15 Ağustos 2020 tarihinden önce alınan belgeler geçerli olarak kabul edilmemektedir. Önceki üniversitesinin eğitim dili %100 İngilizce olan öğrencilerin bu kapsamda Yabancı Diller Okulu Hazırlık sınıfından muaf olmaları için mevcut kurumlarında hazırlık ve lisans 1. Sınıfı tamamlamış durumda olmaları gerekmektedir.

4 - Önceden merkezi yatay geçiş yapılmadığını belirtir yazı

5 - Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış disiplin sicilinin olmadığını gösterir belge

6 - Başvuru Formu

7 - Yatay geçiş için kabul durumunda ders saydırma talebinde bulunan lisans öğrencilerinin son durumunu yansıtan transkript gerekli olacaktır. (Transkriptte yer alan derslerin içeriklerini gösterir mevcut üniversitesinden alınacak onaylı ders içerikleri dokümanı da ayıca eklenmelidir. Kabul edilen öğrencilerin hazırlayacakları bu dokümanlar ile birlikte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda kullanılan Öğrenci Başvuru Formu ile başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir).
Adaylar kabul edildikleri programlara kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne intibak isteği ile başvuru yapacaklar, kayıt işlemini tamamlayan adayların intibak başvuruları Akademik Kurullara iletilecektir. Derslerin sayılabilmesi için öğretim dili, kredi yapısı ve ders içeriğinin ilgili programın müfredatında yer alan dersler ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu koşulla akademik kurullar dersten muafiyet kararı verebilmektedir. Başvuru kabulü ya da kayıt işlemi sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü hangi derslerin kabul edilebileceği konusunda bilgi verememektedir.
Başvurunun nccregatmetu.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuçları ve yapılması gereken işlemler Eylül ayında ilgili e-posta adreslerine iletilecektir.