Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İngilizce Yeterlik Sınavları’na İlişkin Genel Bilgiler

İngilizce Yeterlik Sınavları'na İlişkin Genel Bilgiler


Kimler Girebilir?

1. ODTÜ KKK'ya yeni kabul edilen lisans öğrencileri.
2. Halen İngilizce Hazırlık Programı'nda eğitim gören ve bu sınava girmeye hak kazanmış öğrenciler.
3. İngilizce Hazırlık Programı'nda başarısız olmuş, ancak bu sınava girmeye hak kazanmış öğrenciler.
4. Yüksek Lisans yapmak isteyen 3 ve 4. sınıf öğrencileri.

Not: Her sınavla ilgili ayrıntılı bilgi ve sınava kimlerin girebileceğini öğrenmek için "Tarih ve Yer" kısmına bakınız. 

Başvuru

İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler Eylül başında verilen İYS ile yine Eylül ayı sonunda veya Ekim ayında verilen ama Ekim İYS olarak bilinen sınava kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Onun dışındaki sınavlara kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Akademik başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı ile ilişiği kesilen ama yönetmelik uyarınca sınav hakkı bulunan öğrenciler ile yüksek lisans programlarına başvurmak amacıyla sınava girmek isteyen ODTÜ öğrencileri veya ODTÜ dışından öğrencilerin girecekleri her İngilizce Yeterlik Sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/ingilizce-yeterlik-sinavi sayfasını takip ediniz. Yukarıda bahsi geçen sınavlara başvuru sınavdan iki hafta önce başlar.

Tarih ve Yer

En yakın sınavlar:

1) 20 Aralık, 2022'de tek oturum halinde YÜZ YÜZE yapılacaktır.
Bu sınava kimler girebilir?
* Lisansüstü programlara ODTÜ içi ve dışından başvuru yapacak olan adaylar
* Sınav Saati: 10:00.

2) 19 Ocak, 2023'de tek oturum halinde YÜZ YÜZE yapılacaktır.
Bu sınava kimler girebilir?
* ODTÜ KKK İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı bulunanlar
* Sınav Saati: 10:00. 

İçerik, Süre, Puanlama

Lütfen ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayın: https://epe.metu.edu.tr/EpeKitapcigi.pdf

Kurallar

I) YÜZ YÜZE SINAVLAR İÇİN:

1. Sınava girecek adaylar yanlarında ODTÜ tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi (ya da eşdeğeri belge), yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
2. Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri sınav süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır:
her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.);
herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep telefonu, avuç-içi bilgisayar, elektronik tercüme cihazı, kronometre, alarmlı saat, fotoğraf makinası, veri depolama ve aktarımında kullanılabilecek her türden cihaz);
kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın.
Yukarıdaki kurallardan herhangi birisine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınav sonucu iptal edilir.
3. Sınav saat 10:00'da başlayacaktır. Sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.
4. Sınavın Dinleme bölümü ile başlamaktadır. Bu yüzden sınav başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümü bitiminde kapılar açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir.
5. Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
6. Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır.

Sonuçlar

Sınav sonuçları https://student.metu.edu.tr/ sayfasında duyurulacaktır.

ODTÜ KKK-İYS'ye herhangi bir nedenle giremeyen adaylar için telafi sınavı uygulanmaz.

Geçme Notu ve Diğer Sınavlarla Denklik

Lisans öğrencileri için (İngilizce Öğretmenliği Programı ve SUNY öğrencileri hariç. Bkz: aşağıdaki denklik tablosu) geçme notu 60'tır. Buçuklu notlar bir üst nota tamamlanır.

ODTÜ Senatosu Tarafından Kabul Edilen Diğer İngilizce Yeterlik Sınavları

Başka sınavlardan alınan notlar aşağıdaki denklik tablosu uyarınca kabul edilmektedir:

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ODTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU1, 2
ODTÜ İYS TOEFL IBT Çevrimiçi TOEFL IBT Special Home Edition 4* IELTS
ACADEMIC
PTE ACADEMIC AÇIKLAMALAR
95-100 119-120 119-120 9.0 87-90
90 110 110 8.5 83-86 SUNY Ortak lisans programı (İşletme): ENG 101 muafiyet için gereken minimum puan
85 106 106 8.0 79-82 Lisans programları: ENG 101 muafiyet için gereken minimum puan
80 102 102 7.5 72-78  —
75 92 92 7.0 67-71
70 86 86 7.0 65 İngilizce Öğretmenliği Programı: İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için gereken minimum puan (2014 – 2015 girişlilerden başlayarak)
65 79 79 6.5 62 SUNY Ortak lisans programları: İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için gereken minimum puan 3
60 75 75 6.0 55 Lisans programları: İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için gereken minimum puan
 • ODTÜ İYS'de alınan notlar aşağıda belirtildiği gibi bir üst nota tamamlanır:
  • 59.50=60
  • 64.50=65
  • 69.50=70
  • 74.50=75
  • 84.50=85
  • 89.50=90

 

ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, (Internet üzerinden yapılan sınav)

PTE Academic: Pearson Test of English, Academic Versiyon  

IELTS
: International English Language Testing System – Akademik versiyon (Dört bileşenin ortalaması)

1        Tabloda yer alan sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.

2      TOEFL PBT ve TWE sınavı yürürlükten kaldırılmıştır. Geçerli TOEFL PBT ve TWE sınav sonucu sunan öğrencileri belgeleri Yabancı Diller Okulu tarafından değerlendirilecektir.

3       Lisansüstü programlara başvuruda minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü ve/veya anabilim dalı tarafından yükseltilebilir.

4*       14 Nisan 2022 ve öncesinde girilen TOEFL-IBT Special Home Edition sınavları (sınav tarihinin üstünden 2 yıldan fazla süre geçmemek kaydıyla) kullanılabilir.

26 Nisan 2022 tarih ve 2 no'lu Üniversite Senatosu Kararı'na göre ilan edilmiştir.

NOT: Denk sınavların birinden alınan eşdeğer not kredili muafiyet için de geçerlidir.