Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Lise Öğrencileri

Uluslararası Kavram Proje Yarışması 2021 Kavram Proje Bildirisi Hazırlama Kılavuzu aşağıdadır, lütfen projenizi hazırlarken aşağıdaki klavuzu dikkate alınız.

Engelli bireylerin katılımında bir sakınca bulunmamaktadır.

 

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ICPC 2021

Uluslararası Kavram Proje Yarışması 2021 Kavram Proje Bildirisi Hazırlama Kılavuzu

Tuncay M. Dünya ve Hazal B. Kurtarıcı

Sürdürülebilir Dünya Lisesi, Verimli Şehir, Türkiye

Uluslararası Kavram Proje Yarışması 2021'e sunulan kavram proje bildirisinin amacı çalıştığınız sorunun hayati üçlü bileşenlerinden (enerji, çevre, su kaynakları) bir veya daha fazlasıyla sürdürülebilirlik bağlamında ilişkisini kurmak, problemi çözmek için ürettiğiniz özgün kavram fikrinizi, çözümünüzün etkinliğinin analizini ve sonuçlarınızı sunmaktır. Kavram proje bildiriniz dört bölüm içermelidir: 1. Giriş, 2. Kavram, 3. Analiz, 4. Sonuç.

1. GİRİŞ

Bu bölüm, projeyi gerçekleştirmedeki motivasyonunuzu, çalıştığınız problem alanını, bu problemin hayati üçlü bileşenlerinden (enerji, çevre, su kaynakları) bir veya daha fazlasıyla sürdürülebilirlik bağlamında ilişkisini anlatmalıdır. Ayrıca sorunun çözümünde geçmişte kullanılmış yaklaşımları ve bu yaklaşımların çözümde ne derece etkili olduğunu da bu bölümde inceleyebilirsiniz.

2. KAVRAM

İlk bölümde anlatılan problemin çözümüne yönelik geliştirdiğiniz kavram fikir veya fikirler bu bölümde sunulmalıdır. Şekil 1'deki gibi çizimler veya şekiller projenizin anlatımında kullanılabilir. Bazı durumlarda "bir resim bin kelimeye bedeldir."

basvuru_kilavuz01

Şekil 1. Atık taşımasında emisyon azaltılmasına yönelik işlem akış şeması (örnek).

3. ANALİZ

Bu bölüm, ikinci bölümde sunulan kavram fikir veya çözümün etkinliğiyle ilgili analizler ve yorumlar içermelidir. Fikrinizin alternatiflere göre niye daha iyi olduğuyla ilgili analizler ekleyebilirsiniz. Hesaplar, modeller, deneyler veya prototiplerle desteklenen somut analizler, sonuçlarınızın daha güçlü konum almasını sağlayabilecektir. Başkaları tarafından geliştirilen fikirler, araçlar, yöntemler, yaklaşımlar veya bildiriler kullanmışsanız bilgi kaynaklarınıza mutlaka atıfta bulunmalı ve bu kaynakları proje bildirinizin sonuna eklemelisiniz. Detayları açıklamak için şemalar, planlar ve/veya tablolar kullanılmalıdır. Örneğin sayısal sonuçlar Şekil 2'deki gibi grafiğe dönüştürülebilir.

basvuru_kilavuz02

Şekil 2. Referans ve Önerilen algoritmayı karşılaştıran ölçüm verileri (örnek).

4. SONUÇ

Bu bölümde, önemli bir sürdürülebilirlik probleminin çözümünde uyguladığınız yaklaşımınızın özgün ve üstün olduğuna dair daha önceki bölümlerde sunulan bulgular vurgulanacak, alınan sonuçlar özetlenerek ve/veya son görüşler sunularak proje bildiriniz tamamlanacaktır. Eğer varsa sonuçlarınızı benzer çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırmak, farklılık ve benzerlikleri irdelemek, geniş etki üzerinde yorum yapmak faydalı olacaktır. Bazı verilerin paylaşımı için örnek olarak verilmiş Tablo 1 formatı uygun olabilecektir. Kavram projenizi daha olgun veya etkin bir safhaya getirmek için gelecekte atılabilecek adımları da bu bölümde özetleyebilirsiniz.

basvuru_kilavuz03

Tablo 1. Birimler ve sembolleri (örnek).

Genel Format: Bildiride A4 sayfa (210 mm x 297 mm) boyutları kullanılmalıdır. Yazılar 1000 kelimeden az (toplam kelime sayısı kaynakça bölümünden önce gösterilen şekilde verilmelidir) olmalıdır. Genel yazıtipi "Times New Roman 11pt", başlık "Times New Roman 14pt Bold" olmalıdır. Başlık, yazarlar (iletişim bilgisi dipnot olarak), lise, şehir ve ülke ilk sayfadaki örnekte gösterildiği gibi yazılmalıdır.

Şekiller ve Tablolar: Yazılar dışında, önceki bölümlerde gösterilen örneklerdeki gibi numaralandırılmış en çok üç şekil ve bir tablo kullanılabilir. İlgili tablo ve şekil başlıkları tablolardan önce ve şekillerden sonra gelmelidir. Şekil ve resim detayları açıkça görünmelidir. Jürinin açıkça takip edemediği veya rolünü anlamadığı görseller proje bildirisinin olumsuz değerlendirilmesine yol açabilecektir. Tüm çizimler, fotoğraflar ve şekiller ilgili unsurları açıklayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Kısaltmalar ve Akronimler: Kısaltma ve akronimler yazı içinde ilk kullanıldıkları yerde tanımlanmalıdır. Bildiri başlığında kısaltma zorunlu kalmadıkça kullanılmamalıdır.

Denklemler: Kullanılan denklemlere sırayla parantez içinde numara verilmelidir. Paydalardaki belirsizleri önlemek için parantezler kullanılmalıdır. Denklemler bir cümlenin parçası ise aşağıdaki gibi (virgül veya nokta eklenerek) doğru noktalama işaretleri kullanılmalıdır:

a + b = c. (1)

Kaynaklar: Bilgiler başka kaynaklardan alındığında (kısa veya uzun formatta) atıflar yapılmalıdır. Atıf yapılmadan alıntı yapılan veya kopyalanan bilgiler, bir projenin değerlendirilmeden elenmesi için yeterli sebeptir. Kaynakça listesi köşeli parantez içinde aşağıda gözüktüğü gibi numaralandırılmalıdır.

Tüm kavram proje bildirileri elektronik olarak Uluslararası Kavram Proje Yarışması 2021 web sitesi aracılığıyla gönderilmelidir. E-posta, fax veya posta ile yollanan proje bildirileri kabul edilmeyecektir. Proje bildiriniz başarıyla yüklendiği zaman birinci sayfada belirtilen e-posta adresi aracılığıyla size bildirimde bulunulacaktır.

Kelime sayısı: 601 (bu sayı ~1000'i geçmemelidir) Kaynakça [1] http://www.nrel.gov/wind/ (Erişim tarihi 15 Mart 2014). [2] S. Hort, Proceedings of International Conference on Halloween Sustainability 2007, pp. 41-44. [3] Ç. Atmaz, L. O. Enerji and E. Sulak,"Yeşil Temalı Oyunlar", Yeşil Bilgisayar Dergisi, Sayı:58, pp. 300-315. [4] B. Shah, Green Technologies for New Generation (book), 2/e, Yo-Yo Publishers, 2010.


İletişim: Tuncay M. Dünya, Sürdürülebilir Dünya Lisesi, Uluslararası Mahalle, 2. Cadde, Verimli Şehir, Türkiye, Tel: +90-876-543-2100; Fax: +90-876-543-2111; E-posta: t.m.dünya@sürdürülebilirdünya.edu

Klavuzun pdf. versiyonunu indirmek için tıklayınız.