Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yarışma Hakkında

YARIŞMA HAKKINDA

ODTÜ KKK Sürdürülebilirlik Merkezi (SürMer), dünyamızın 21. yüzyıldaki en önemli ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla ve Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri (SEES) Yüksek Lisans Programı iş birliğiyle Yılın Yeşil Beyni Yarışmasını gururla sunar.

Yılın Genç Yeşil Beyni Yarışması liseli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma ayni zamanda Uluslararası Kavram Proje Yarışması (ICPC) olarak da bilinmekte ve özgün kavramları ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacıların 2 veya 4 kişilik bir takım kurması ve bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün bir kavram geliştirmesi beklenmektedir. Takım, çalışmasını, aşağıdaki formatların HER İKİSİNDE sunmalıdır:

A. Bildiri

Çalışma, verilen ICPC kılavuzuna göre İngilizce veya Türkçe olarak 1000 kelimeyi aşmayacak şekilde düzenlenmiş bir bildiri formatında sunulmalıdır. Ele alınan problemin, kurgulanan kavramsal sistem ve/veya işlem akışı çözümünün anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilir.

B.Anlatımlı Video

Sunulan çalışmanın sonuna, kavramsal çözümün önemli yönlerini 2 dakikayı aşmayacak şekilde görsel olarak özetleyen anlatımlı videonun YouTube bağlantısı eklenmelidir. Videonun son ekranında "Bu videoda yer alan, aşağıda isimleri verilen katılımcılar, ODTÜ KKK 2021 Yeşil Beyin Yarışması'na sunulmak üzere yapılan kayıt için izinlerini vermişlerdir" şeklinde bir onay beyanı bulunmalı ve video kaydına katkıda bulunan tüm katılımcıların isimleri listelenmiş olmalıdır.

Lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat edin:

 • Grubun her üyesi videoda konuşmalıdır.
 • Her üye için ayrılan konuşma süresine grup üyeleri karar verir.
 • Video 2 dakikadan uzun olmamalıdır.
 • Sunumun amacı (grubun belirlediği problem), gerekçesi
  (sunulan fikrin sürdürülebilirlikle ilişkisi/neden bu fikrin seçildiği), kavram çözümün özgünlüğü, uygulanabilirliği ve ne ölçüde etkili olacağı videoda net olarak ifade edilmelidir.
 • Bilgi aktarım yönteminiz sunumun içeriği kadar önemlidir.
  Açıklık, sadelik ve yaratıcılık özellikle tavsiye edilir.

 

ICPC web sitesine iletilen proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

 1. Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
 2. Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
 3. Yazılı, Görüntülü ve Çizim Destekli İletişim Kalitesi.

Yılın Yeşil Beyni Yarışması üniversiteli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma ayni zamanda Uluslararası Proje Yarışması (IPC) olarak da bilinmekte ve fizibilite analizine tabi tutulmuş özgün fikirleri ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacılar bireysel olarak veya en fazla 4 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya başvurur, bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün bir kavram geliştirir ve fizibilite analizini gerçekleştirirler. Çalışma, aşağıdaki formatların HER İKİSİNDE sunulmalıdır:

A. Bildiri

Çalışma, verilen IPC kılavuzuna göre İngilizce veya Türkçe olarak 2000 kelimeyi aşmayacak şekilde düzenlenmiş bir bildiri formatında sunulmalıdır. Ele alınan problemin, kurgulanan kavramsal sistem ve/veya işlem akışı çözümünün, fizibilite ve sonuçlarının anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilir.

B.Anlatımlı Video

Sunulan çalışmanın sonuna, çözümün önemli yönlerini 2 dakikayı aşmayacak şekilde görsel olarak özetleyen anlatımlı videonun YouTube bağlantısı eklenmelidir. Videonun son ekranında "Bu videoda yer alan, aşağıda isimleri verilen katılımcılar, ODTÜ KKK 2021 Yeşil Beyin Yarışması'na sunulmak üzere yapılan kayıt için izinlerini vermişlerdir" şeklinde bir onay beyanı bulunmalı ve video kaydına katkıda bulunan tüm katılımcıların isimleri listelenmiş olmalıdır.

IPC web sitesine iletilen proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

 1. Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
 2. Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
 3. Analizle veya Deneysel Yöntemle Yapılmış Fizibilite Çalışması,
 4. Yazılı, Görüntülü ve Çizim Destekli İletişim Kalitesi.

Uluslararası Kavram Proje ve Uluslararası Proje yarışmalarından 5'er finalist takım projelerini 15 dakikalık süre içerisinde Yeşil Beyin Jürisi'ne sunmak ve soruları yanıtlamak üzere çevrimiçi bir canlı oturuma davet edileceklerdir. Bunun yanı sıra, finalist proje videolarının jüri tarafından değerlendirilmesi konusunda kamuoyu görüşü alınacaktır. Birinci gelen üniversite takım üyeleri "Yılın Yeşil Beyni, 2021" (ICPC) veya "Yılın Genç Yeşil Beyni, 2021" ünvanını kazanacaklardır. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar nakit para ile ödüllendirilecektir.

Yetenekli lise ve üniversite öğrencilerine, projeleriyle Yeşil Beyin 2021 Yarışması'na katılmalarını ve güzel dünyamıza sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için fikirlerini sunmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz.

*Projede sunulan özgün fikir, yöntem ve uygulamaların telif hakları projeyi sunan öğrencilerde saklı kalacaktır. Özgün olmayan fikir, yöntem ve uygulamaların referanslar eşliğinde sunulması gereklidir.

Başvuru Koşulları