Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yurt Ağ Kullanım Kuralları

Politika & Kurallar

ODTÜ Yurt Odaları Bilgisayar Ağı Kullanım Kuralları

1. Yurt odalarında öğrencilerin kişisel bilgisayarları için tahsis edilen ağ kaynakları (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampus içi/dışı erişimi vb.) "http://bilisim-etigi.metu.edu.tr" adresinde tam metni bulunan "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" çerçevesinde kullanılmalıdır.

2. Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, devlet tarafından belirlenen kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

a. "Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya)" dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması yasaktır.

KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs..

b. Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

c. Ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.

d. Yurt odalarında, servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.

e. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından veya üniversite içinden, yetkisi/kaydı olmayan cihaz veya kişilerce kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak, dahası, ağa kaydedilmemiş/yetkisiz ağ cihazlarının veya kişilerin üniversite kaynaklarını kullanabilmesini sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT, İnternet bağlantı paylaşımı, hotspot, connectify me vb.) yasaktır.

f. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması, başkalarının veya kayıtsız cihazların ağ kaynaklarını kullanabilmesini sağlayacak programlar kullanmak vb.) yasaktır.

g. Her bilgisayar için otomatik olarak bir IP numarası tahsis edilecektir (DHCP). Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik yapılmadan önce mutlaka Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü’ndan onay alınması gereklidir.

h. Yurt odasında, adına kayıtlı bilgisayar bulunan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampus içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

3. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tesbiti durumunda aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanabilir;

  • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
  • Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatılmasi,
  • Sunucu sistemler üzerindeki kullanıcı kodunun kapatılması,
  • Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının harekete geçirilmesi,
  • Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.

4. Kurallara uymadığı tesbit edilen öğrencilere Yurt Müdürlüğü ve/veya üniversite e-posta hesapları aracılığı ile bildirim yapılır.

5. Bu kurallar yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir.

6. Sorularınızı ncc-ccatmetu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Yasal sorumluluk reddi:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü, ağ kullanımından doğacak riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.