Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ KKK Lojmanları Ağ kullanım Kuralları

Politika & Kurallar

ODTÜ KKK Lojmanları Ağ kullanım Kuralları

1- Lojmanlarda ikamet edenlerin kişisel bilgisayarları için tahsis edilen ağ kaynakları (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) http://bilisim-etigi.metu.edu.tr adresinde tam metni bulunan ODTÜ Bilgi İşlem ve Bilgisayar Ağı Kaynakları Kullanım Etiği çerçevesinde kullanılmalıdır.

2- Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

a- Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya)" dosya paylaşım programları veya telif hakları ve lisansları ihlal eden her türlü programın kullanımı yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, bu iki duruma uyan veya aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması yasaktır.

KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus , GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent vs..

b- Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

c- Ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.

d- Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.

e- Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

f- Her bilgisayar için bir IP numarası tahsis edilmiştir. Bu IP numarasının ve/veya ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değiştirilmesi yasaktır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (yeni bilgisayar alımı, ethernet kartının arızalanması vb.) değişiklik yapılmadan önce mutlaka Bilişim Teknolojileri Müdürlüğünden onay alınması gereklidir.

g- Lojmanlarda, adına kayıtlı bilgisayar bulunan herkes, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP-MAC adresi ikilisi, kampüs içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

3- Uygulama ve Yaptırımlar

* Yoğunluğuna,
* Kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
* Tekrarına
Göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

   * Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır
   * Kullanıcıya tahsis edilmiş ODTÜ Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir
   * Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir
   * Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.

Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "ODTÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları" belgesi dahilinde tanımlı olmayan durumlar ODTÜ makamlarınca değerlendirilir.

Kural ihlallerinin tekrarı durumunda ceza süreleri ikiye katlanarak (3-7-15-30-Sınırsız) veya art niyet tespiti durumunda süresiz olarak hemen kapatılabilir.

4- Gerekli görüldüğü durumlarda metin üzerinde değişiklik yapılabilir. Güncel kuralların en güncel haline bu sayfadan erişilebilir. Bu kurallardaki güncellemeleri takip etmek kullanıcının yükümlülüğündedir.

5- Sorularınızı ncc-ccatmetu.edu.tr () adresine iletebilirsiniz.

Yasal sorumluluk reddi:

   ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü, ağ kullanımından doğacak yasal ve diğer konulardaki riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.