Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

Stratejik Plan

Stratejik akademik planlar oluşturmak ve bu planları web sayfasında kamuoyu ile paylaşmak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yıllardır devam eden bir geleneğidir. Bu çağdaş ve evrensel uygulama, kamu kaynaklarını kullanan bir kurum olan ODTÜ'nün şeffaf ve hesap verebilir olma sorumluluğundan kaynaklanır.  Bu aynı zamanda, ODTÜ'nün bir özgüven göstergesidir. 

Aşağıdaki linklerde ODTÜ Stratejik Planı ve ona paralel olarak hazırlanan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Stratejik Planı yer almaktadır.

 

LIVE CHAT