Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA DUYURU

7417 SAYILI AF KANUNU BAŞVURUSU VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile (Kanunun düzenlemesine göre; 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç)  ilişik kesilme tarihinden sonra hüküm giyen halen tutuklu veya hükümlü olanlar (belirtilen suçlar hariç)
ODTÜ’den ilişiği kesilenlerden;

 1. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
 2. Lisans öğrencileri
 3. Lisansüstü İngilizce Hazırlık, Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans öğrencileri
 4. ODTÜ’deki bir programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar

kapsam dahilindedir. Af kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. İmzalı ve tarihli dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı kopyası
 3. E-devletten / yetkili makamlardan alınacak adli sicil kaydı belgesi
 4. ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi
 5. ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte ilgili kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ile yapmaları gerekmektedir.

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.
Kuzey Kıbrıs Kampusuna yapılacak başvuruların nccregatmetu.edu.tr ()adresine yapılması gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.
Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.
Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.30) kadar.
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.
Kanunda belirtilen şartları taşıyan ve Kanun kapsamından faydalanmak için;
31 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar başvuru yapanlar; 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemine, 
01 Eylül 2022 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapanlar ise 2022-2023 Akademik Yılı Bahar dönemine kayıt yapabileceklerdir.
KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler başvuru yaptıkları tarihler dikkate alınarak;
a) Kayıt yaptırmaya hak kazandığı ilgili dönem için kayıt yapar.
b) Bu Kanundan faydalanarak kayıt hakkı kazananlardan 2022-2023 Akademik Takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayanlar kanun kapsamında kazanmış oldukları hakları kaybeder.
c) Öğrenciler öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihe kadar öder.
d) Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde eş zamanlı olarak birden fazla önlisans veya birden fazla lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olunamaz. Bu nedenle kayıt yaptıracak kişilerin YÖKSİS’ten kayıt durumları sorgulanacaktır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etkileşimli ders kayıt işlemleri 28-30 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacaktır. İlgili işlemlerin yapılabilmesi için 26 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında katkı payı ödemelerinin tamamlanması gerekmektedir.
Katkı payı ödemeleri ve etkileşimli ders kayıtlarının yapılabilmesi için; yukarıda kullanıcı kodu ve şifre işlemlerinin 26 Eylül 2022 tarihi öncesinde tamamlanması gerekmektedir.
Af kapsamında kabul edilen öğrencilerimiz 2022-2023 Akademik Yılı yeni girişli öğrencilerimiz için ilan edilen tutarlar üzerinden ödeme yapacaklardır. Detaylar için https://ncc.metu.edu.tr/tr/oim/ucretler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

KULLANICI KODU VE ŞİFRE İŞLEMLERİ
Öğrenciler kullanıcı kodu ve şifrelerini 23 Eylül – 29 Eylül 2022 tarihleri arasında  https://useraccount.metu.edu.tr/ adresindeki adımları izleyerek alabilirler. Üniversitemizde daha önce öğrenim görmüş olanların; lisans/lisansüstü programlara af kapsamında kayıt hakkı elde etmeleri halinde yeniden kullanıcı kodu almalarına gerek yoktur. Ancak, eski kullanıcı kodu ile https://useraccount.metu.edu.tr/ adresinden “şifremi unuttum” butonundan şifrelerini güncelleyerek aktifleştirmeleri gerekmektedir.
ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adaylar ve lisansüstü programlara kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayan adayların ise; https://useraccount.metu.edu.tr/ adresindeki form aracılığıyla kullanıcı kodu ve şifre oluşturma işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ
Kullanıcı kodu ve şifre işlemleri tamamlandıktan sonra; Öğrenci Kimlik Kartı başvurusu http://cardinfo.metu.edu.tr/ adresinden yapılır. Öğrenci Kimlik Kartı işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari adresinden ulaşılabilir.

Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci akademik yılda kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve ikinci akademik yıla devam hakkı varken kayıt yaptırmayanların Temel İngilizce Bölümüne kayıtları 2022-2023 akademik yılı başında yapılır ve kendilerine bir yıl hak tanınır.
Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu öğrenciler, mevcut Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği çerçevesinde sınav haklarını kullanır.

 4.1. Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri (Lisans Programları)
Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci akademik yılda kendi isteği ile kayıt sildirenlerin ve ikinci akademik yıla devam hakkı varken kayıt yaptırmayanların Temel İngilizce Bölümüne kayıtları 2022-2023 akademik yılı başında yapılır ve kendilerine bir yıl hak tanınır.
Programa kayıt yaptırdıktan sonra birinci veya ikinci akademik yıl içinde devamsızlık veya akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu öğrenciler, mevcut Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliği çerçevesinde sınav haklarını kullanır.
4.2. Lisans Öğrencileri
Lisans programlarından ilişiği kesilen öğrencilerden;
Kendi isteği ile kayıt yenilememe, kayıt sildirme, not ortalaması yetersizliği, azami süre ve disiplin cezası nedeni ile ilişiği kesilenlerin ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.
Öğrencilerin mevcut yönetmelik hükümlerine tabi olarak kayıtları başvuru yaptıkları tarihlere bağlı olarak 2022-2023 akademik yılı Güz veya Bahar döneminde başlayacak şekilde yapılır. Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin kalan süreleri ve geçmişte alınan başarılı olunan derslerin sayılıp/sayılmayacağı intibaklarında belirtilir.
Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilerin “Unsatisfactory” statüsünde kayıtları yapılır.
Ana dal lisans programından mezun olan ancak yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanundan yararlanamazlar.
Bir lisans programından önlisans diploması alarak ayrılanlar, söz konusu Kanundan yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabilir.
Halen bir örgün önlisans/lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, bu Kanun kapsamından yararlanabilmeleri için; Yükseköğretim Kurulu kararı gereği söz konusu programdan kayıtlarını sildirmeleri şartıyla, daha önce Üniversitemizde kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları önlisans/lisans programlarına kayıtları yapılır.
4.3. Lisansüstü Öğrenciler
Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili kurullar tarafından yapılan intibak değerlendirme işlemlerinden sonra ilgili programa kayıtları yapılır.
Tezsiz yüksek lisans hariç halen lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıtları yapılır.
Lisansüstü İngilizce Hazırlık Sınıfından İlişiği Kesilenler
Lisansüstü İngilizce Hazırlık programından ilişiği kesilen öğrencilerin Temel İngilizce Bölümüne kayıt yaptırma hakları yoktur. Bu durumda olanlara 2 sınav hakkı (Aralık 2022, Nisan 2023) verilir.  Bu süre içerisinde Üniversite Senatosunca kabul edilen uluslararası düzeyde dil sınav sonucu sunulabilir. İngilizce yeterliğini belgeleyen adayların lisansüstü programa kayıtları dönem başında yapılır.
Bilimsel Hazırlık Programlarından İlişiği Kesilenler
Bilimsel Hazırlık programlarından akademik başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilerin, yeni düzenlenecek Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formlarına bağlı olarak ilgili programa kayıtları yapılır.
Yüksek Lisans Programlarından Ders/Tez Aşamasında Başarısızlık, Kendi İsteği ile Kayıt Yenilememe, Kayıt Sildirme ve Her Ne Sebeple Olursa Olsun İlişiği Kesilenler
Tez aşamasında azami süresini bitirmiş olan yüksek lisans öğrencilerine 2 dönem tez hazırlama süresi verilir.
4.4. ODTÜ’de Bir Programı Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayanlar/Giriş Yılı YKS Puanı ile Yatay Geçiş Yapmak İsteyenler
a) ODTÜ’deki lisans programını kazandıkları halde kayıt yaptırmayanların ÖSYM’den alacakları resmi belge ile durumlarını belgelemeleri gerekir. Durumlarını belgeleyen:

 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan lisans öğrencilerinin Temel İngilizce Bölümüne,
 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan lisans öğrencilerinin lisans programına

akademik yılın başında kayıtları yapılır.
b) Üniversitemize Af kapsamında başvuru yapan hazırlık sınıfı öğrencilerinden, Ek Madde 1 (MYS) kapsamında diğer Üniversitelere başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemize kayıtları hemen yapılır ve öğrenci belgesi verilerek diğer Üniversiteye başvuru yapmaları sağlanır.

c) Üniversitemize Af kapsamında başvuru yapan lisans programı öğrencilerinden, Ek Madde 1 (MYS) kapsamında diğer Üniversitelere başvuru yapmak isteyenlerin Üniversitemize kayıtları hemen yapılır ve öğrenci belgesi verilerek diğer Üniversiteye başvuru yapmaları sağlanır.
d) Lisansüstü programa kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar:

 • İngilizce yeterlik koşulunu sağlayanların lisansüstü programa kayıtları yapılır.

4.5. Kapatılan Programlardan İlişiği Kesilmiş Olan veya Programlara Yerleşen Ancak Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler
Üniversitemizin kapatılan programlarından ilişiği kesilmiş olan veya programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları, ilgili Akademik Kurul tarafından değerlendirilir.  İlgili kurullar tarafından, önerilen eşdeğer bir programa intibakları yapılır. Öğrenimlerini ODTÜ’de tamamlaması uygun bulunmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilir.
7. KAYIT

*7417 Sayılı Kanun çerçevesinde Üniversite Senatosunca belirlenen ODTÜ Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/7417-sayili-kanunun-gecici-83-maddesi-ile-ogrenimlerine-baslayacak-olan-ogrenciler-icin
 *7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf
 *7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05

 

Son Güncelleme: 2022/09/02 - 15:12

 

LIVE CHAT