Home
NORTHERN CYPRUS CAMPUS

Akademik Kurallar – (ODTÜ KKK – SUNY New Paltz Univ.)

Akademik Kurallar – (ODTÜ KKK – SUNY New Paltz Univ.)

Her iki ortağın da akademik kuralları ugulanır. Uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için ve ortak lisans programı öğrencilerinin maruz kalabileceği zararları önlemek için, ortakların uygulamalarındaki tutarsızlıkları önlemek için karşılıklı rıza ile ayarlamalar yapılır .

ODTÜ KKK Akademik Kuralları için buraya tıklayınız

SUNY NP Akademik Kuralları için buraya tıklayınız.

  • A) ODTÜ KKK dan NP ye İLERLEMEK iÇiN GEREKLER
   • İkinci Yıl Bahar Dönemi::
    1. İlk yıl (yaz dönemi bahar döneminin bir uzantısı olarak kabul edilir bu nedenle ilk yıl içine dahil edilir) sonunda ODTÜ KKK genel not ortalaması (GNO) &ge1.80 olmalıdır. Başarısız olan öğrencilere o yıl New Paltz’dan yeni ders almaları için izin verilmeyecektir. Bu öğrenciler başarısız birinci yıl derslerini (düşük geçme notu olan dersleri) tekrarlamak zorundadırlar. Bu öğrenciler bir sonraki yılın grubuna katılırlar (devam eden yıldaki Sonbahar performansları ne olursa olsun).
    2. İkinci yıl Güz yarıyılı sonunda ODTÜ KKK GNO &ge 1.80 olmalıdır. Birinci yılın sonunda GNO &ge 1.80 olsa bile eğer Sonbahar dönemi sonunda 1.80 (CGPA)den aşağıdaya düşmüşse Bahar döneminde New Paltz’a gitmek için izin verilmeyecek. Bu öğrenci başarısız derslerini (düşük geçme notu olan dersleri de) tekrarlamak zorundadırlar. Bu öğrenciler bir sonraki yılın grubuna katılırlar. (Öğrenciler ODTÜ KKK de Güz dönemi GNO’ları belli olmadan önce vize ve diğer düzenlemelerini ayarlamalıdırlar. Not sınırına yakın GNO’su olan öğrenciler devam edememe riskinin farkında olmalıdırlar).
    3. Minimum genel not ortalaması gereklerini karşılayan öğrencilere NP’ye gitmeleri için izin verilmesi için ilk yıl derslerinden en fazla iki ders (kredili) ve ilk üç dönemdeki derslerden de en fazla üç dersten (kredili) kalır not alabilirler. Yukarıda koşullar sağlansa bile, eğer öğrencinin kaldığı dersler NP’de alınacak derslere önkoşulsa NP öğrenciyi reddebilir.
   • Dördüncü Yıl Güz ve Bahar Yarıyılı:
    1. Üçüncü yılın sonunda ODTÜ KKK GNO &ge 1.90.
    2. Tüm ODTÜ KKK derslerinden en çok üç dersten (kredili) kalır not alabilirler. Yukarıda koşullar sağlasa bile, eğer öğrencinin kaldığı dersler NP’de alınacak derslere önkoşulsa NP öğrenciyi reddebilir.
    3. ODTÜ KKK derslerinden 2.00 den az GNO’su olan öğrenciler döndükten sonra ODTÜ KKK mezuniyet gereksinimlerini karşılamak için ODTÜ KKK’ya bir ya da daha fazla dönem devam etmelidirler. Alternatif olarak, bu öğrenciler Güz döneminde ders gereksinimlerini tamamlamak için ODTÜ KKK’da kalabilir. ODTÜ KKK’daki ders gereklerini tamamladıktan sonra açılan derslere bağlı olarak İlkbahar, Yaz, ve ertesi yıl Güz döneminde NP de derslerini tamamlayabilir.
  • B- KREDİLERİN TRANSFERİYeni 4 yıllık programa göre, 80 kredi NP’de, 45 kredi de ODTÜ KKK’de toplam 125 kredinin tamamlanması gerekmektedir. Bu genel bir kural olmakla birlikte, öğrencilerin programlarındaki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve mezuniyetlerindeki olası bir gecikmeyi önlemek için bir üniversitede başarısız not aldıkları ya da bıraktıkları bazı dersleri diğer üniversitede almaları kabul edilebilir. Ancak, bu gibi durumlarda her iki üniversitenin karşılıklı onayı olmalıdır. Bu tür durumlardaki kısıtlamalar:
   1. ODTÜ KKK’dan SUNY NP’ye kredi transfer edilemez.
   2. Program süresince en fazla 3 ders (9-12 kredi) SUNY NP’dan ODTÜ KKK’ya transfer olabilir.
   3. Sadece krediler transfer edilebilir (notlar değil). Her iki kurumun GNO hesaplamaları normalden daha az (veya daha fazla) krediye dayalı olacaktır.
  • C- KAYIT BELGELERİ VE NOTLARIN KARşILIKLI DEşİşİMİ
   1. Yaz dönemi de dahil olmak üzere her dönem başında, öğrencinin almak istediği ve ders programında açıkça belirtilmemiş, seçmeli dersler dahil olmak üzere, derslere partner kampusun onayı olmadan kayıt sonlandırılamaz.
   2. Her dönem sonunda, ortak lisans programı öğrencilerinin resmi olmayan not özetleri hazır olur olmaz partner kampusa gönderilecektir (öğrencilerden resmi olmayan not özetlerinin gönderilmesi ODTÜ KKK’ya yetki vermeleri istenecektir).
  • D- MEZUNİYET ŞARTLARI VE DURUMUMezun olabilmek için, her iki kurumunda ayrı ayrı gerekleri yerine getirilmelidir:
   1. ODTÜ KKK genel not ortalaması (80 Kredi için) &ge2.00, tüm dersler &ge D
   2. SUNY NP GNO &ge 2.50+ (ortak lisans programı başvuru yılına bağlı olarak 2.75e kadar olabilir)), Tüm işletme Dersleri &ge C-

   Her kampuste öğrencilere şeref, yüksek şeref statüleri öğrencilere o kampuste aldıkları notlara göre verilir. Bu statüler ilgili kampusun diplomasında görünecektir. Her kampus kendi resmi transkriptine genel not ortalaması ile ilgili (aşırlıklı kredi-ortalamasına dayalı) bir satır ekler.

LIVE CHAT