en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yaz Stajı

Mühendislik Lisans Programları

Yaz Stajı

YAZ STAJI KURALLARI

1.  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Programları öğrencileri, Mühendislik (B.S.) derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve laboratuar çalışmaları yanında endüstrideki kuruluşlarda yaz stajı da yapmak zorundadırlar.

2.  Stajların yapılacağı yıllar, süreleri, hangi konuları kapsayacağı, her konunun ne süreli olacağı, ne karakterde iş yerlerinde yapılacağı bölümlerce saptanır. En az staj süresi Staj Başarı Belgesi sayfasında (Sayfa 2 – 4 ) verilmiştir.

3.  Her Mühendislik Programı için, Rektörlükçe atanan en az bir Öğretim Üyesi, staj konusunda gerekli görevleri üstlenir.

4.  Mühendislik Akademik Kurulu, değişik programlardaki staj uygulamalarının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

5.  Staj yerini kendi bulan öğrencilerin staj yapacakları yer ile ilgili yeterli bilgileri, staja başlamadan önce Staj Koordinatörü veya Program Koordinatörüne sunmaları ve onay almaları gerekir. Onayı alınmamış bir kuruluşta yapılacak stajın geçerli sayılmamasının sorumluluğu öğrencinindir. 

6.  Staja başlayacak her öğrenci bir "Staj Rehberi" edinir. Bu rehber içinde staj ile ilgili  bilgilerle gerekli formlar verilmiştir. Öğrenci, staj süresince, programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not eder ve bunlardan staj raporunu "Yaz Stajı Rapor Formatı"na göre hazırlanırken yararlanır. Öğrenci staj raporunu stajı takip eden dönem için kayıt yapılırken ilgili Öğretim Üyesine sunar. Bu süre zarfında raporlarını vermeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Bölümler bu rapor dışında stajları ile ilgili başka bilgileri kapsayan belgeleri de isteyebilir

7.  Raporunu istenen formata uygun olarak yazmayan öğrenciden, stajı başarılı ise, raporunu verilen süre içerisinde istenilen formata uygun duruma getirmesi istenir. İstenilen raporu bu süre içinde getirmeyen veya raporları reddedilen öğrenciler, stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

8.  Her öğrenci staja başlarken, bu rehber içindeki "GİZLİ" yazılı staj başarı belgelerini işyerine vermek zorundadır. Staj sonunda bu formlardan biri, işyerince, ODTÜ KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne taahhütlü olarak yollanır. Bunu sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır. Diğer form ise işyerince saklanır.

10. Başarı belgesinde durumu ortalama F olan, veya devam durumu F olan öğrencinin bu stajını yeniden yapması zorunludur.

11. Staj başarı notları ilgili Öğretim Üyesi'nce Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne gönderilerek öğrencilerin dosyasına işlenir.

YAZ STAJI RAPORU FORMATI

1. Rapor, yaz staj programına ve yaz staj ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.
2. Rapor, İngilizce olarak, Microsoft Word ile yazılmalıdır.
3. Başlıklar büyük harflerle sayfanın ortasına yazılmalıdır. (Bilgisayar kullanılırsa kalın harfler kullanılmalıdır). Alt başlıklar ise küçük harflerle yazılmalı ve altları çizilmelidir.(Bilgisayar kullanılırsa alt çizilmeden kalın harfler kullanılmalıdır). Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
4. Her rapor aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır.
Cover Page
Summary

Table of Contents: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir
List of Figures: Resimler, tanımlamaları ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.
List of Tables: Tablolar, tanımlamaları ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.

1. INTRODUCTION: 

1.1 Company Description: Kuruluşun adı, yeri, organizasyon şeması, kuruluşta çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki görevlerinin
1.2 Summer Practice:  Bu bölümde ikinci ve üçüncü yıl öğrencileri için her bölümün istediği staj programı göz önünde tutularak işletmede gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı
olarak açıklanacaktır. Günlere göre aktivitelerin yazılması beklenmektedir. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralanacak

2. ACTIVITIES: Bu bölümde staj boyunca gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Günlere/haftalara göre aktivitelerin yazılması beklenmektedir. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve raporu akışı bakımından çok gerekli olmayan resim, tablo ve veriler “APPENDIX” bölümünde sunulabilir.
3. CONCLUSION: Bu bölümde yaz stajından elde edilecek veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunacaktır.
APPENDIX: Raporun akışı bakımından ana raporda yer bulamayan bütün veriler, tablolar ve resimler bu bölümde sunulacaktır.