en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yatay Geçiş Başvuruları

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

2020 - 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçiş başvuruları 8 - 19 Şubat 2021 tarihine kadar kabul edilecektir. Eksik belgeleri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili sonuçların Mart ayı başında açıklanması planlanmaktadır.

YÖK'ün uygulama esaslarında yapılan değişikliklere göre Bahar dönemi başvurularında ODTÜ KKK öğrencileri de dahil olmak üzere KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim dili ingilizce olduğundan, başvuru yapan öğrencilerin hazırlık veya 1. Sınıf öğrencisi olması durumunda son başvuru tarihi olan 19 Şubat 2021 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur. Belgelerin original kopyaları kampusa gelindiği zaman ibraz edilmelidir. Belgesi bulunmayan fakat kabul edilen öğrenciler ilgili kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, 2020-2021 Bahar döneminde izinli olacaklar ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndaki eğitim öğretimlerine 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle tarihi belirtilecek ingilizce yeterlilik sınavına katılıp başlayabileceklerdir. Sınavdan başarılı olan öğrenciler 1. Sınıfa devam edip, yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık programına Güz döneminden itibaren devam edeceklerdir.

Mevcut üniversitelerinde 2 yıl hazırlık programı okuyan ve başarısız olan öğrencilerin başvuru belgeleri ile birlikte 19 Şubat 2021 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur. İngilizce yeterliliği gösteren ilgili belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili denklik tablosuna linki takip ederek ulaşabilirsiniz. https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler

Eğitim dili Türkçe veya kısmı İngilizce olan ve ara sınıflarında (sınıfı 2, 3, 4) olanların, İngilizce yeterliklerini kanıtlayan belgelerin elektronik kopyalarını kayıt formu ile birlikte iletmeleri, orijinal kopyalarını kampüse gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ tarafından kabul edilmemektedir.

İngilizce yeterliliği gösteren ilgili belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumlardan başvuran adayların ara sınıfta (2, 3, 4) olmaları durumunda lisans sınıflarına kayıtları yapılacaktır. Mevcut üniversitelerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1 - ÖSYS Sonuç Belgesi çıktısı

2 - Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi

3 - İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL IBT, IELTS, PTE Academic veya mevcut üniversitesindeki eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge)

IELTS, TOEFL veya PTE Academic belgesi ile başvuracak adayların Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu resmi web sayfasında (https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler)  Yabancı Diller Okulu tarafından yayınlanan denklik tablosunda belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir. 19 Şubat 2019 tarihinden önce alınan belgeler geçerli olarak kabul edilmemektedir. Önceki üniversitesinin eğitim dili %100 İngilizce olan öğrencilerin bu kapsamda Yabancı Diller Okulu Hazırlık sınıfından muaf olmaları için mevcut kurumlarında hazırlık ve lisans 1. Sınıfı tamamlamış durumda olmaları gerekmektedir.

4 - Önceden merkezi yatay geçiş yapılmadığını belirtir yazı

5 - Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış disiplin sicilinin olmadığını gösterir belge

6 - Başvuru Formu

7 - Yatay geçiş için kabul durumunda ders saydırma talebinde bulunan lisans öğrencilerinin son durumunu yansıtan transkript gerekli olacaktır. (Transkriptte yer alan derslerin içeriklerini gösterir mevcut üniversitesinden alınacak onaylı ders içerikleri dokümanı da ayıca eklenmelidir. Kabul edilen öğrencilerin hazırlayacakları bu dokümanlar ile birlikte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda kullanılan Öğrenci Başvuru Formu ile başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir).

Adaylar kabul edildikleri programlara kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne intibak isteği ile başvuru yapacaklar, kayıt işlemini tamamlayan adayların intibak başvuruları Akademik Kurullara iletilecektir. Derslerin sayılabilmesi için öğretim dili, kredi yapısı ve ders içeriğinin ilgili programın müfredatında yer alan dersler ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu koşulla akademik kurullar dersten muafiyet kararı verebilmektedir. Başvuru kabulü ya da kayıt işlemi sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü hangi derslerin kabul edilebileceği konusunda bilgi verememektedir.

Başvurunun nccregatmetu.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuçları ve yapılması gereken işlemler Mart ayında ilgili e-posta adreslerine iletilecektir.