en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapılması Hakkında Duyuru

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

2018 - 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu programlarına merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçiş başvuruları 1 - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Eksik belgeleri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgili değerlendirme öğrencinin mevcut programına yerleşmiş olduğu yılda almış olduğu puanlara bağlı olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin başvurdukları program için gerekli olan puan türünde yeterli puanı almış olmaları durumunda puanın hangi burs tipine denk geldiğine bağlı olarak öğrenciler ilgili burs kategorisinden yararlanmaya hak kazanacaklardır.

İlgili sonuçların 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

ODTÜ dışından başvuran adaylardan, eğitim dili Türkçe ya da %30 İngilizce olan yükseköğretim kurumlarının;
İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu olanların belgelerin orijinal kopyalarını kampusa gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler

 • İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan İngilizce yeterliğini belgeleyemeyenlerin kayıt sırasında İYS sınavı ile ilgili tercihlerini kayıt formu ile belirtmeleri zorunludur. Yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavından 59,50 ve üzeri (İngilizce Öğretmenliği programı için 70 ve üzeri) puan alanlar lisans programına başlayabileceklerdir. Diğer öğrenciler hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.
 • Ara sınıflarında (sınıfı 2, 3, 4) olanların, İngilizce yeterliklerini kanıtlayan belgelerin elektronik kopyalarını kayıt formu ile birlikte iletmeleri, orijinal kopyalarını kampusa gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini belgeleyemeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ tarafından kabul edilmemektedir.

 
ODTÜ dışından başvuran adaylardan, eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumlarının;

 • İngilizce Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfta olanlardan Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu olanların belgelerin orijinal kopyalarını kampusa gelişlerinde ibraz etmeleri zorunludur. http://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler
 • Ara sınıflarda (2,3,4) olanların lisans sınıflarına kayıtları yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 • ÖSYS Sonuç Belgesi çıktısı
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi
 • İngilizce Yeterlik Belgesi (TOEFL IBT, IELTS, PTE Academic veya mevcut üniversitesindeki eğitim dilinin %100 ingilizce olduğunu gösterir belge)

IELTS, TOEFL, PTE Academic belgesi ile başvuracak adayların Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu resmi web sayfasında Yabancı Diller Okulu tarafından yayınlanan denklik tablosunda belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınan belgeler geçerli olarak kabul edilmektedir.

 • Önceden merkezi yatay geçiş yapılmadığını belirtir yazı
 • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış, disiplin sicilinin olmadığını gösterir belge
 • Başvuru Formu
 • Yatay geçiş için kabul durumunda ders saydırma talebinde bulunan lisans öğrencilerinin son durumunu yansıtan transkript gerekli olacaktır. (Transkriptte yer alan derslerin içeriklerini gösterir mevcut üniversitesinden alınacak onaylı ders içerikleri dokümanı  da ayıca eklenmelidir. Kabul edilen öğrencilerin hazırlayacakları bu dokümanlar ile birlikte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda kullanılan  Öğrenci Başvuru Formu ile başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir).

  Adaylar kabul edildikleri programlara kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne intibak isteği ile başvuru yapacaklar, kayıt işlemini tamamlayan adayların intibak başvuruları Akademik Kurullara iletilecektir. Derslerin sayılabilmesi için öğretim dili, kredi yapısı ve ders içeriğinin ilgili programın müfredatında yer alan dersler ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu koşulla akademik kurullar dersten muafiyet kararı verebilmektedir. Başvuru kabulü ya da kayıt işlemi sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü hangi derslerin kabul edilebileceği konusunda bilgi verememektedir.

 

Program Değişikliği Yapmak Amacıyla Farklı Bir Programa Başvuru Yapacak Kuzey Kıbrıs Kampus Öğrencilerinin Başvuru Belgeleri

 • ÖSYS Sonuç Belgesi çıktısı
 • Dilekçe (Geçiş yapılmak istenen program ile ilgili bilgiler yer almalıdır)
 • Yatay geçiş için kabul durumunda ders saydırma talebinde bulunan lisans öğrencilerinin Öğrenci Başvuru Formu ile başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. İntibak (Ders saydırma) süreci öğrenciler ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na kabul edildikten sonra öğrencinin başvurusunun ilgili program koordinatörlüğü tarafından değerlendirilip, ilgili Akademik Kurul tarafından onaylanması sonucunda belirlenmektedir. Sayılması uygun bulunan dersler kredisiz muafiyet kapsamında sayılmaktadır. Saydırılan derslerin harf notları sadece mezuniyet ortalamasına katılacaktır.

Son iki akademik yılda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda kayıtlı olup, İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmuş öğrencilerin önceden almış oldukları sınav notunun yeni başvurulan program için de yeterli olması durumunda öğrencilerin yeniden ingilizce yeterlik sınavına katılmaları gerekmiyor. Ancak, İngilizce Öğretmenliği veya SUNY İşletme Programlarına başvuru yapan öğrencilerin ilgili notları özelikle kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
Program değişikliği yapan mevcut öğrencilere yeni öğrenci numarası verilerek, yeni öğrenci haklarından yararlanmaları sağlanacaktır. Bu öğrencilerin ödemeleri gereken yıllık öğrenim ücreti yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen yıllık öğrenim ücreti baz alınarak ilgili burs dilimine göre hesaplanacaktır.
 
Başvuruların nccregatmetu.edu.tr adresine 15 Ağustos 2018 saat 17.30’a kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru belgelerinin teslimi için şahsen Kuzey Kıbrıs Kampusu’na gelmeniz gerekmemektedir.

Başvuru sonuçları ve yapılması gereken işlemler 28 Ağustos 2018 tarihinde ilgili e-posta adreslerine iletilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız.