en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yapılan Akademik Takvim Düzenlemesi

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yapılan Akademik Takvim Düzenlemesi

Değerli ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Ailesi,

Bilindiği gibi Üniversitemizde Koronavirüse karşı alınmakta olan önlemlerle ilgili çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve K.K.T.C. Bakanlar Kurulu Kararlarına bağlı olarak takip edilmekte, düzenlenmekte ve güncellenmektedir.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun 10 Mart 2020 tarihli kararına istinaden yüz yüze eğitime ara verilmiş ve üniversitelerde toplu halde seyahat edilmesini gerektiren sosyal, kültürel ve akademik aktivitelere ara verilmiştir. YÖK tarafından yapılan açıklamalar dahilinde, Üniversitemizde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için uzaktan eğitim süreci 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlamıştır. Bu dönemin süresi, ülkemizdeki Koronavirüs salgınının seyri ve güncel gelişmeler temelinde belirlenebileceği için henüz bir netlik kazanmamakla birlikte; YÖK tarafından yapılan son açıklamalara göre içinde bulunduğumuz Bahar Döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağı belirtilmiştir. Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesinden ödün vermeden ve tüm ayrıntı ve sistemleri bir arada değerlendirerek bu süreci yürütecek şekilde çalışmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz.

Uzaktan eğitim sürecine geçilmiş olması nedeniyle, kaçınılmaz olarak akademik takvimde mevcut olan bazı tarihleri ve ilgili süreçleri aynen yürütebilmemiz mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda akademik takvim aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,

Mevcut Akademik Takvim Açıklama İlgili Düzenlemeler
06.04.2020 - 12.04.2020 Dersten çekilme (öğrenciler için) Değişmemiştir(1)
06.04.2020 - 13.04.2020 Dersten çekilme (danışman onayları için) Değişmemiştir(1)
08.04.2020 YDO İngilizce Yeterlik Sınavı 10:00-16:00 (yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır) (ODTÜ 3., 4. sınıf öğrencileri ve lisansüstü programlara başvuran öğrenciler için) Duyurusu yapılarak ertelenmiştir.
08.05.2020 Derslerin kesilmesi lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç) 05 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir (2)
04.05.2020 - 18.05.2020 Kampuslararası Değişim Programı Başvuruları Bilgilendirme Yapılacaktır
09.05.2020 - 22.05.2020 Dönem sonu sınavları (lisans ve lisansüstü programlar) 06-26 Haziran 2020(2)
22.05.2020 İngilizce Hazırlık Programı derslerin kesilmesi 05 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir
02.06.2020 YDO İngilizce Yeterlik Sınavı 10:00-16:00 (yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)(İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar) Gelişmelere göre bilgilendirme yapılacaktır.
02.06.2020 Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (program saat: 24:00 itibariyle kapatılacaktır.) 07 Temmuz 2020
03.06.2020 Dönem sonu notlarının ilan edilmesi 08 Temmuz 2020
03.06.2020 - 10.06.2020 Öğretim elemanları için İlkbahar yarıyılına ait maddi hata not girişleri (Program saat 24:00 itibariyle kapatılacaktır.) 08-14 Temmuz 2020
03.06.2020 - 10.06.2020 İlkbahar dönemine ait Incomplete (I) not girişleri (program saat: 24:00 itibariyle kapatılacaktır.) Daha sonra bilgi verilecektir(3)
03.06.2020 - 11.06.2020 İlkbahar dönemine ait maddi hata notlarının Akademik Kurul Başkanlıkları tarafından onaylanması (program saat: 24:00 itibariyle kapatılacaktır.) 08-16 Temmuz 2020
03.06.2020 - 19.06.2020 İlkbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları 08-24 Temmuz 2020(4)
08.06.2020 - 09.06.2020 Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (lisans ve lisansüstü programlar) Daha sonra bilgi verilecektir(5)
08.06.2020 - 26.06.2020 Yatay geçiş ve yan dal programlarına başvurular Daha sonra bilgi verilecektir(5)

* Gelişmelere bağlı olarak Akademik Takvim güncellemelerine devam edilecektir.

(1) Dersten Çekilme
Mevcut dersten çekilme işlem tarihi geçerliliğini koruyacaktır. Bununla birlikte, uzaktan eğitim sürecindeki yeni uygulamalar nedeniyle de öğrencilerin dersten çekilme talebi olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle; salgın sonrasında planlanabilecek olan “Bahar Dönemi için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi” nin başlangıcında da dersten çekilme işlemi için tarih verilecektir.

(2) Derslerin Kesilmesi ve Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları
Uzaktan eğitime geçilme kararının, eğitime ara verilmesi kararından bir hafta sonra alınmasından dolayı ve 23 Mart tarihinde başlamış olan uzaktan öğretim sürecinin ilk haftalarının birçok hocamız için derslerini yeni sisteme uygun şekilde planlama ve bu planları hayata geçirme haftaları olarak değerlendirilebileceği konusunda geri dönüşler aldığımız için, mevcut Akademik Takvimdeki derslerin kesilmesi tarihinin öğretim elemanının ihtiyacına göre esnetilebilmesi hedeflenmiştir. Bu planlanma temelinde, yarıyıl sonu (Final) sınavları önceden belirlenen tarihten bir ay sonra başlatılacak ve ilgili süreçler (notların verilmesi, notların ilanı vb.) bu şekilde işletilecektir. Ayrıca, uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle sistemde bir yüklenme olmasını önleyebilmek için final sınavları dönemi normal süresinden bir hafta daha uzun tutulacaktır. Bu şekilde, Üniversitemizde uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmış olan tüm derslerin not verme işlemleri aynı zaman diliminde yapılacaktır.

(3) Incomplete (I) Notları
Ders içeriğindeki uygulamaların uzaktan öğretim imkanlarıyla tamamlanması hiçbir şekilde mümkün olmayan derslerimiz için ilgili Akademik Kurul Kararları ile uzun “I” notu verilebilecektir. Henüz süresi belirsizliğini koruyan Koronavirüs salgını sonrasında yoğunlaştırılmış bir akademik takvim önerilmesi, önerilecek olan ilgili “Bahar Dönemi için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi” kapsamında derslerin ve not verme işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Özellikle belirtmek isteriz ki, söz konusu takvimin başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğu Koronavirüs salgınının seyrine göre şekil alacağı için bu konularda mevcut durumda herhangi bir öngörüde bulunabilmemiz mümkün değildir.

(4) Bütünleme Sınavları
İlkbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan ve yönerge kapsamında bütünleme sınavı hakkı olan öğrenciler için bütünleme başvuruları öğrenciler tarafından online olarak yapılabilmekte ve bölüm başkanlıkları başvuru yapan öğrencileri online olarak görüntüleyebilmektedir. Sınavlarla ilgili süreçler Program koordinatörlükleri tarafından yürütülecektir.

(5) Yaz Okulu
Üniversitemizde yürütülmekte olan Yaz Okulu Dönemi’nin yapılıp yapılamayacağı; yapılması durumunda hangi şartlarda yapılabileceği salgının seyri ile bağlantılı konular olması nedeniyle henüz bir netlik kazanamamıştır.