Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ

II. Küreselleştirme Döneminin Sonu

Etkinlik Başlangıç Tarihi: 
22.02.2017, Çarşamba - 17:30
Etkinlik Kategorisi: 
Seminer
Etkinlik Yeri: 
Kültür ve Kongre Merkezi, Amfi 1
Organizatör: 
Economy and Policy Seminar (EPS) joint with Economics and Finance Society (EFS)
Konuşmacı: 
Vedat Özdan
Etkinlik Detayı: 

Abstract

"II. Küreselleşme Döneminin Sonu", Vedat Özdan

1870 yılında başlayan I. Küreselleşme dönemi 1914 yılında I. Dünya Savaşı ile sona erdi. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx ve Friedrich Engels gibi dönemin önemli düşünürleri devlet - ekonomi yönetimi ilişkisine ilişkin farklı iki teorik çerçeve çizdiler. Bu teorik çerçeveler 20. yüzyılda farklı yönetim biçimlerine yol açtı.  1929 Büyük Buhranı klasik iktisadın öngördüğü, "ekonomik sorunları piyasa ekonomisinin kendi iç dinamikleriyle çözebileceğine" olan yaygın inancı sarstı.  Altın Standardı Sistemi sona erdi. 1939 - 1945 yılları arasında bu inancın yerini, teorik olarak Keynesyen İktisatla beslenmiş ekonomik dirijizm, ekonomik milliyetçilik, korumacılık ve zaman içinde denetimli piyasa ekonomisi aldı. II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods sistemi ile Altın Standardı sistemine dönüldü. ABD'nin ekonomik ve siyasi üstünlüğüyle ABD dolarına dayalı yeni bir uluslararası ekonomik düzen kuruldu. Yakınsama kuramı geliştirildi. II. Dünya Savaşının galip ülkeleri tarafından, halen faaliyette olan ama çok daha fazla eleştirilmeye başlanan uluslararası kurum ve kuruluşlar kuruldu. 1970'li yıllarda patlak veren petrol krizlerinin neden olduğu stagflasyon olgusu, Keynesyen İktisattan uzaklaşılmasına ve alternatif arayışına yol açtı. Dönemin düşünürleri F. Hayek ve M. Friedman 19. yüzyıl klasik iktisada ve liberalizme dönüşü savundular. Her ikisi de 1970'li yıllarda Nobel ekonomi ödülü aldı. Bu iki düşünürün teorik çerçevesini çizdiği "neoliberal iktisat politikaları" 1980'li yıllarda geniş uygulama alanı buldu. Washington Uzlaşısı olarak bilinen ve önemli ölçüde "bırakınız yapsınlar - bırakınız geçsinler" yaklaşımına dayalı teorik çerçeve, IMF ve Dünya Bankası tarafından yardım - kredi isteyen ülkelere empoze edildi. Neoliberal politikalar daha fazla ülkede uygulandıkça ülke ekonomileri sosyal devlet pratiğinden uzaklaştı ve piyasalar yeniden serbestleşmeye başladı. Bu gelişmeler, bilgisayar, internet gibi teknolojik gelişmelerle beslenen Hizmet Devrimi ile birleşerek II. Küreselleşme döneminin önünü açtı. Dünya ekonomisi yeniden serbestleşti. 2008 krizi ABD'de patlak verdi ve AB para krizine yol açtı. Keynesyen İktisat politikaları yeniden çare olarak görüldü. Ancak AB içinde zora düşen ülkelere uygulatılan daraltıcı maliye politikaları, genişlemeci para politikalarına rağmen dünya ekonomisinin durgunluktan kurtulamaması, G20'nin sorunları çözememesi, Suriye savaşının yol açtığı mülteci akını, radikal İslamcı terör olayları ve Brexit - Trump sonrası yaşanan gelişmeler II. Küreselleşme döneminin sona erdiği tartışmalarını başlattı. Bu çerçevede 1930'lu yılların otoriter, milliyetçi ve korumacılık uygulayan dönemine dönme korkusu ve III. Dünya Savaşı ihtimali konuşulmaya başlandı. Amacımız, küreselleşme sürecinde önemli sıçramalar yaratan tartışmalar, politikalar ve tarihsel olaylar perspektifinden, yaşadığımız ve bizi kaygılandıran bu yeni süreci anlamaya çalışmaktır.

 

 

Bio

AÜ: SBF ekonomi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. ABD NCSU ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı. Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. 1995 yılında Başbakanlık Danışmanlığı, 1999 yılında Maliye Bakanı Özel Danışmanlığı yaptı.  Maliye Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Konseyi Denetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Altın Borsası Başkan Yrd. görevlerinde bulundu. Bir süre PwC İstanbul ofisinde direktörlük yaptıktan sonra değişik şirketlerde üst düzey yöneticilik ve YK üyelikleri yaptı. Halen BloombergHT TV ve Radyosunda daimi yorumcu olarak pazartesi günleri yorum yapmakta ve bir özel üniversitede "21. yy. ve Küreselleşme" adlı dersi vermektedir.