Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2021-2022 Bahar Dönemi Merkezi Yatay Geçiş Başvuruları

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

ÖNEMLİ TARİHLER

10 - 19 Şubat 2022 - Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

KAPSAM

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 
YÖK'ün uygulama esaslarında yapılan değişikliklere göre Bahar dönemi başvurularında ODTÜ KKK öğrencileri de dâhil olmak üzere KKTC'de bulunan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgili sonuçların Mart ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı usul ve esasları için tıklayınız.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin ilgili maddesi;

BAŞVURU
Adayların aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 19 Şubat 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğünün e-posta adresine nccregatmetu.edu.tr elektronik olarak göndermeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ

  • Başvuru Formu
  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi (Belgede adayın daha önce “merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığı, eğitim dili bilgisine"  dair açıklama notu bulunmalıdır.)
  • Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan son bir ay içerisinde alınmış disiplin sicilinin olmadığını gösterir belge
  • Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından temin edilebilir.)
  • İngilizce Yeterlik Belgesi (İngilizce Yeterlik başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz.)
  • Yatay geçiş için kabul durumunda ders saydırma talebinde bulunan lisans öğrencilerinin son durumunu yansıtan transkript gerekli olacaktır. (Transkriptte yer alan derslerin içeriklerini gösterir mevcut üniversitesinden alınacak onaylı ders içerikleri dokümanı da ayıca eklenmelidir. Kabul edilen öğrencilerin hazırlayacakları bu dokümanlar ile birlikte ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda kullanılan Öğrenci Başvuru Formu ile başvurularını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir).

Adaylar kabul edildikleri programlara kayıt olduktan sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne intibak isteği ile başvuru yapacaklar, kayıt işlemini tamamlayan adayların intibak başvuruları Akademik Kurullara iletilecektir. Derslerin sayılabilmesi için öğretim dili, kredi yapısı ve ders içeriğinin ilgili programın müfredatında yer alan dersler ile örtüşmesi gerekmektedir. Bu koşulla akademik kurullar dersten muafiyet kararı verebilmektedir. Başvuru kabulü ya da kayıt işlemi sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü hangi derslerin kabul edilebileceği konusunda bilgi verememektedir.

İNGİLİZCE YETERLİK
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda eğitim dili İngilizce olduğundan, başvuru yapan öğrencilerin hazırlık veya 1. Sınıf öğrencisi olması durumunda lisans programına başlayabilmek için son başvuru tarihi olan 19 Şubat 2022 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur. Belgelerin orijinal kopyaları kampüse gelindiği zaman ibraz edilmelidir.
Belgesi bulunmayan fakat kabul edilen öğrenciler ilgili kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, 2021-2022 Bahar döneminde izinli olacaklar ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndaki eğitim öğretimlerine 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle, 07.06.2022 YDO İngilizce Yeterlik Sınavına katılıp başlayabileceklerdir. Sınavdan başarılı olan öğrenciler 1. Sınıfa devam edip, yeterli puanı alamayan öğrenciler hazırlık programına Güz döneminden itibaren devam edeceklerdir.
Mevcut üniversitelerinde 2 yıl hazırlık programı okuyan ve başarısız olan öğrencilerin başvuru belgeleri ile birlikte 19 Şubat 2022 tarihine kadar Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen geçerli bir sınav sonucu sunmaları zorunludur. İngilizce yeterliliği gösteren ilgili belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
İlgili denklik tablosuna linki takip ederek ulaşabilirsiniz. https://ncc.metu.edu.tr/tr/sfl/iys_genel_bilgiler
Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olan öğrenciler tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaktır.
a) Yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler, öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabilecektir. Bu öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerdir).
b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabileceklerdir.  Bu öğrencilerden yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerdir (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerdir).
Başvuru yapan adayların halen kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumunda katıldıkları İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ODTÜ tarafından kabul edilmemektedir.
Eğitim dili %100 İngilizce olan yükseköğretim kurumlardan başvuran adayların ara sınıfta (2, 3, 4) olmaları durumunda lisans sınıflarına kayıtları yapılacaktır. Mevcut üniversitelerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu belge olmaksızın başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME
I. Aşama: Ön değerlendirme
Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik kurullara iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.
II. Aşama: Değerlendirme
Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik kurullar tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi başvuru email adreslerine gönderilir.