Profile
Image: 
Title: 
Instr. Dr.
Surname: 
ÜNLÜSOY
Status: 
School Of Foreign Languages
Telephone: 
2816
E-mail: 
munlusoyatmetu.edu.tr
Room: 
PZ-08
Educational Background: 
 • B.A, M.A., Ph.D.; İstanbul University
Research Interests: 
 • - İlk yabancı dili İngilizce olup ikinci yabancı dili Almanca olan öğrencilerin yaptığı hatalar ve bunların giderilmesi
 • - Çokdillilik / Kültürlerarası İletişim / Almanya’da Türkler tarafından oluşturulan ‘Göçmen Yazını’
 • - ‘Holocaust Education’ ve ‘Demokrasi Eğitimi’
 • - Ekonomi Almancası (Wirtschaftsdeutsch - German in Business and Administration)’nın öğretimi ve karşılaşılan zorluklar
Courses Taught: 
 • Basic German I (3690201)
 • Basic German II (3690202)
 • Basic German III(3690203)
 • Basic German IV(3690204)
 • Second Foreıgn Language I(3660271)
 • Second Foreıgn Language II(3660272)
 • Second Foreıgn Language III(3660273)
 • 478 German in Business and Administration (in METU Ankara)"
Selected Publications: 
 • Uluslararası kitaplarda basılı yayınlar: IV. Uluslararası Alman Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: Küreselleşmek ve Benlik. Tayvan Katolik Fu – Jen Üniversitesi. Taipeh 2001. Çalışmanın adı:Türk Göçmen Edebiyatı’nın Almanya’daki Yazına Katkısı (Almanca) Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler: Amsterdam XI. Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, 1997. Almanca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Almanca Öğretmenliği Eğitiminin Dilbilimsel Temelleri. Sunulan tebliğin adı: Yabancı Dil Dersinde Yanlış Çözümlemelesi (Abstract ‘Konzepte und Thesen’ adlı Sempozyum kitabında basılmıştır) Luzern XII. Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, 2001. Uluslararası İletişimde Konuşma. Sunulan tebliğin adı: Öğrenme Sürecinde Almanya İmajı Nasıl Gelişiyor (Abstract ‘Konzepte und Thesen’ adlı Sempozyum kitabında basılmıştır) IV. Uluslararası Alman Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: Küreselleşmek ve Benlik. Tayvan Katolik Fu – n
 • Uluslararası kitaplarda basılı yayınlar: IV. Uluslararası Alman Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: Küreselleşmek ve Benlik. Tayvan Katolik Fu – Jen Üniversitesi. Taipeh 2001. Çalışmanın adı:Türk Göçmen Edebiyatı’nın Almanya’daki Yazına Katkısı (Almanca) Uluslararası konferanslarda sunulan tebliğler: Amsterdam XI. Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, 1997. Almanca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Almanca Öğretmenliği Eğitiminin Dilbilimsel Temelleri. Sunulan tebliğin adı: Yabancı Dil Dersinde Yanlış Çözümlemelesi (Abstract ‘Konzepte und Thesen’ adlı Sempozyum kitabında basılmıştır) Luzern XII. Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, 2001. Uluslararası İletişimde Konuşma. Sunulan tebliğin adı: Öğrenme Sürecinde Almanya İmajı Nasıl Gelişiyor (Abstract ‘Konzepte und Thesen’ adlı Sempozyum kitabında basılmıştır) IV. Uluslararası Alman Dili ve Edebiyatı Sempozyumu: Küreselleşmek ve Benlik. Tayvan Katolik Fu – Jen Üniversitesi. Taipeh 2001. Çalışmanın adı:Türk Göçmen Edebiyatı’nın Almanya’daki Yazına Katkısı (Almanca) Ulusal kitap ve dergilerdeki yayınlar: 7. Tayvan Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Soochow Üniversitesi, 1998. Almanca’ya Başlayanlarİçin Video Kursu – Doğu Afrika’dan Bir Deneyim Raporu (Tayvan Germanistler ve Almanca Öğretmenleri yıllığında basılmıştır) 8. Tayvan Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Çin Kültür Üniversitesi. Almanca Öğretiminde Öğrenci Yanlışlarının Derste İşlenmesi (1999’da Tayvan Germanistler ve Almanca Öğretmenleri yıllığında basılmıştır) 9.Almanca ve Türkçe’de ‘Zaman’ Kavramları – Bir Karşılaştırmalı Dilbilim Çalışması. (2001’de ‘Deutsch-taiwanesische Hefte. Journal für deutsche Studien.’ adlı hakemli dergide basılmıştır) 10. Tayvan Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Gaoxiong Ulusal Birinci Üniversitesi, 2001. Almanya’daki Günümüzdeki ‘Yabancıların’ Ürettikleri Yabancı İşçilerin Yazını, Göçmen Yazını, Yoksa Yeni Alman Yazını Mı? (Tayvan Germanistler ve Almanca Öğretmenleri yıllığında basılmıştır) 11. Tayvan Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Wen Zao Koleji, 2002. ‘Somut’ Şiirlerle Almanya Tarihi (Tayvan Germanistler ve Almanca Öğretmenleri yıllığında basılmıştır) 12. Öğrenme Sürecinde Almanya İmajı Nasıl Gelişiyor (2002’de ‘Deutsch-taiwanesische Hefte. Journal für deutsche Studien.’ adlı hakemli dergide basılmıştır) III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 2003. ‘Gurbeti Vatan Edenler’in Göçmen Yazını Nereye Gidiyor? (Bildiri Anadolu Üniversitesinde bastırılmıştır) 2003 American Association of Teachers of German Conference(AATG-2003 Conference) USA, Göçmen Yazını İle Derslerde Uygulamalı Çalışma (Sunulan Almanca bildiri basılmamıştır) IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 2004. Almanya’da Oluşan Türk Göçmen Yazını İçerisinde ‘Şinasi Dikmen’in Eserlerinde Ekinsel Ayrılıklarla Taşlayıcı Oyun’ (Bildiri Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu kapsamında basılmıştır) Istanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nin “Journal of the Hasan Ali Yücel Faculty of Education” Dergisinde Konkrete Poesie im Deutschunterricht (Yabancı Dil Öğretiminde ‘Somut’ Şiirlerin Kullanılması) adlı Almanca makale Nisan/Mayıs 2005 sayısında Cilt:2-1. Sayfa: 35-48.(Bu dergi yeniden ulusal hakemli bir dergi kapsamına alınmıştır.) 07.-09.05.2003: Marmara Üniversitesi V. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu (Sempozyuma “Almanya’da Yaşayan Türklerin Göçmen Yazını Yerleşik Yazın mı Oldu?” adlı bildiriyle aktif olarak katıldım) (Bildiri Çanakkale Eskişehir Üniversitesinde IV. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu kapsamında basılmıştır) 26.08.-03.09.2005 Uluslararası Germanistler Derneği (IVG)’nin Paris-Sorbonne’da düzenlediği IVG Paris 2005 Germanistler Kongresi’ne “Kommunikationsstörungen und Konfrontationen zwischen Deutschen und Auslaendern in der Migrantenliteratur” (Göçmen Yazınında Yabancılarla Almanlar Arasındaki İletişim Bozuklukları ve Yüzleşmeler) (Bildiri Uluslararası Germanistler Derneği (IVG) Germanistler Kongresi bünyesinde basılmıştır) 20.-22.10.2006 Polonya Krakau Jagillonski ve Almanya Berlin Humboldt Üniversitelerinin Krakau’da ortaklaşa düzenledikleri “Deutsche Grammatik im Europaeishen Dialog” Kongresine “Fehlerunterricht” (Almanca Dersinde Hata Çözümlemeleri Nasıl Kullanılmalıdır?) adlı bildiriyle katıldım. (Bildiri Krakau Jagillonski ve Almanya Berlin Humboldt Üniversitelerinin bünyesinde basılmıştır) 15.-17.09.2007 Işık Üniversitesi, Şile’deki Yerleşkesi düzenlediği “İç/Dış/ Göç ve Kültür Sempozyumu”na “Almanya’da Türk Göçmenlerin Oluşturduğu ‘Göçmen Yazını’” adlı bildiriyle katıldım. 20.-22.11.2007 Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi’ne “Almanca Yabancı Dil Eğitiminde Almanya’da Oluşan ‘Göçmen Yazını’na Neden ve Nasıl Yer Vermeliyiz?” adlı bildiriyle katılıyorum. (Bildiri gönderildi, yanıt bekleniyor) „Aufklärung über den Nationalsozialismus: Der Film ‚Der Untergang’ im DaF-Unterricht einer Ankaraner Universität“ adlı makalenin son düzeltmeleri yapılmış ve basımı için Amerika’daki ‚Die Unterrichtspraxis’ dergisinden son yanıt beklenmektedir. (Bu hakemli dergi Eğitim Fakültesi tarafından 2008’den itibaren Uluslararası B-Yayınları Listesi’ne alınacaktır)